Eduskunnassa äänestysnäppiä painamassa oikea käsi jossa nimettomässä sormus.
14.1.2019
Invalidiliitto on kutsuttu asiantuntijana kuultavaksi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan liittyen uuden vammaispalvelulain käsittelyyn.

Invalidiliitto kiittää valiokuntaa siitä, että se on poikkeuksellisen kiireisestä aikataulusta huolimatta ryhtynyt lain käsittelyyn ja kutsunut vammaisjärjestöjä asiantuntijakuulemiseen. 

Invalidiliitto kannattaa esitettyä lakikokonaisuutta. Lakiesitys luo nykyistä paremman pohjan yksilöllisten vammaispalveluiden toteuttamiselle, samalla kun se turvaa subjektiivisina oikeuksina ne tärkeimmät palvelut, joita erityisesti vaikeimmin vammaiset tarvitsevat. Invalidiliitto kannattaa uutta subjektiivista oikeutta valmennuksesta ja tuesta sekä pitää välttämättömänä henkilökohtaisen avun voimavarasäännöstä.  Tärkeintä on, että kaikki vammaiset saavat yksilöllisesti apua tai tukea, eikä kukaan jää ilman.

Esitetyn vammaispalvelulain ripeä käsittely ja lain vahvistaminen tällä hallituskaudella on välttämätöntä nimenomaan sen takia, että vammaispalveluista välttämättä riippuvaisten vammaisten henkilöiden palveluiden toimivuus ja oikeudet toteutuvat jatkossa paremmin. Esitetty laki tuo vammaispalvelut samalla myös YK:n vammaisten henkilöiden yleissopimuksen edellyttämälle tasolle. 

Lain voimaansaattamisen tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa. Vammaispalvelulaissa mainitut palvelut ovat nimenomaan niitä tarvitsevien vammaisten henkilöiden näkökulmasta tärkeimmät palvelut. Ne ovat myös edellytys muille palveluille ja oikeuksille, kuten esimerkiksi perusoikeuksien toteutumiselle.

Lue koko Invalidiliiton lausunto täältä >>
 

Jaa sosiaalisessa mediassa