Sinisiä, keltaisia, punaisia ihmishahmoja, osa pyörätuolissa, osalla avustajakoira. Kuvituskuva.
24.8.2022
Hallitusohjelmaan kirjattu vammaispalvelulain uudistus on valmistelussa sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelijat ovat käyneet pitkin matkaa keskustelua järjestöjen ja muiden tahojen kanssa lakikokonaisuuden eri osa-alueista.

Lakiluonnos oli viime keväänä lausuntokierroksella ja jatkovalmistelua on tehty palautteiden pohjalta. Invalidiliitto on ollut aktiivisesti ottamassa kantaa ja esittämässä kehitysehdotuksia kaikissa valmisteluvaiheissa. Lue lisää Invalidiliiton kotisivuilta.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuun alkupuolella. Näin eduskunta ehtisi käsitellä lakiesityksen niin, että se voisi tulla voimaan tavoitellussa aikataulussa eli 1.1.2023. Koska eduskunnassa on vaalikauden viimeisenä syksynä käsittelyssä suuri määrä lakiesityksiä, luvassa lienee ruuhkaa valiokunnissa.   

Edellisellä vaalikaudella vammaispalvelulakiuudistusta koskeva hallituksen esitys raukesi eduskunnassa aivan viime metreillä, kun sote-uudistus kaatui. Tällä vaalikaudella sote-uudistus toteutettiin ja sen myötä vastuu vammaispalvelujen järjestämisestä siirtyy vuoden 2023 alussa kunnilta hyvinvointialueille. Uusi laki on kirjoitettu siihen toimintaympäristöön – kunhan vain ehtii tulla ajoissa voimaan.  

Lisätietoa lakihankkeesta löytyy sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.  

Lisätietoa: Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja, Invalidiliitto, laura.andersson@invalidiliitto.fi


 

Jaa sosiaalisessa mediassa