kuvituskuva.
12.6.2024
Valtioneuvoston rasismin torjumisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen toimenpideohjelmassa kuvataan toimenpiteitä, joita valtioneuvosto tulee käynnistämään vuosina 2024–2027. Molemmat teemat ansaitsisivat vahvan käsittelyn, mutta toimenpideohjelma keskittyy rasismin torjuntaan. Invalidiliitto vaatii lausunnossaan, että ohjelman avulla edistetään kaikkien vähemmistöjen yhdenvertaisuutta tai vaihtoehtoisesti se otsikoidaan uudelleen.

Invalidiliitto pitää myönteisenä, että valtioneuvosto laatii tärkeitä aiheita, rasismin torjumista ja yhdenvertaisuuden edistämistä, käsittelevän toimenpideohjelman. Tarvitaan tehokkaita toimenpiteitä, eikä kukaan voi ulkoistaa vastuutaan näiden teemojen osalta. Ongelmallista kuitenkin on, että yhdenvertaisuuden edistäminen ei saa ohjelmaluonnoksessa niin paljon tilaa kuin se tarvitsisi.

”YK:n vammaisyleissopimuskin edellyttää Suomelta toimia vammaisten ihmisten yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi. Olisi yhteiskunnan koheesion vahvistamisen vuoksi välttämätöntä lisätä toimenpideohjelmaan elementtejä, joilla edistetään kaikkien erilaisten vähemmistöjen mahdollisuuksia elää Suomessa yhdenvertaisina kansalaisina, eikä rajata toimenpideohjelmaa rasismin torjuntaan. Jos taas tämän paperin fokus halutaan pitää ainoastaan rasismin torjumisessa, otsikko kannattaisi muotoilla uudelleen”, liiton lausunnossa todetaan. 

Vammaisten ihmisten oikeuksien edistäminen lisättävä ohjelmaan

Vammaisten ihmisten ja heidän järjestöjensä mukanaolo yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa on YK:n vammaisyleissopimuksenkin perusteella välttämätöntä. Invalidiliitto kuitenkin huomauttaa lausunnossaan, että ”hallituksen tekemien kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä heikentävien toimien vuoksi järjestöjen todelliset mahdollisuudet olla mukana sidosryhmäyhteistyössä hankaloituvat”. 

Invalidiliitto esittää, että toimenpideohjelmaan lisätään vammaisten ihmisten oikeuksien edistämistä ja heidän syrjintänsä torjumista koskeva osio. ”Erityisesti fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten elämää hankaloittaa se, että kaikki palvelut, kulkureitit ja rakennukset eivät ole esteettömiä ja näin yhdenvertaisuus esimerkiksi palveluiden käytön tai liikkumisen osalta ei toteudu. Työelämäsyrjintä ja vihapuhe ovat nekin arkisia esimerkkejä siitä, miten epäyhdenvertaisesti vammaisia kohdellaan”, liiton lausunnossa kirjoitetaan.  

Risteävän ja moniperusteisen syrjinnän kohteina ovat esimerkiksi vammaiset maahanmuuttajanaiset ja sukupuolivähemmistöjä edustavat vammaiset henkilöt. Tämä näkökulma tulee myös huomioida toimenpideohjelmassa.

Invalidiliiton lausunto valtioneuvoston toimenpideohjelmaluonnoksesta

Valtioneuvoston tiedote 14.5.2024: Luonnos valtioneuvoston rasismin torjumisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen toimenpideohjelmasta lausuntokierrokselle

Invalidiliiton uutinen 10.8.2023: Vammaisuuden perusteella tapahtuvaan syrjintään puututtava nykyistä vahvemmin

Jaa sosiaalisessa mediassa