Ajankohtaista

Uutinen27.05.2020

Valokuvakilpailu kannustaa voimaantumaan luonnosta

Kevään ja kesän monet yhteiset tapaamiset ja tapahtumat peruuntuivat muuttuneen tilanteen vuoksi Invalidiliiton Oulu-Kainuun alueen yhdistyksissä. Yhdistysaktiivit halusivat kuitenkin ideoida jotain tekemistä yhdistystensä jäsenille ja syntyi ajatus alueen yhteisestä valokuvakilpailusta.

Lue lisää

Uutinen20.05.2020

Esteellisyys on poikkeustila, esteettömyys tavoitetila

Torstaina 21.5. vietetään kansainvälistä esteettömyys- ja saavutettavuuspäivää, jolloin Invalidiliitto haluaa muistuttaa, että vammaisten ihmisten yhdenvertainen liikkuminen vaati edelleenkin toimenpiteitä.

Lue lisää

Uutinen19.05.2020

Keskustelu suojavälineiden jakelusta jatkuu Kuntaliiton kanssa

Invalidiliitto jatkoi keskustelua suojavälineiden saatavuudesta Kuntaliiton kanssa. Korostamme vastauksessamme tiivistä ja toimivaa yhteistyötä kuntien, sairaanhoitopiirien ja valtiovallan kesken sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lue lisää

Uutinen19.05.2020

Invalidiliitto Hetemäen työryhmälle: Vammaisten osallisuus turvattava kriisin jälkeenkin

Koronavirus ja siihen liittyvä tilannekuva on keskeinen aihe monissa eri keskusteluissa. Olemassa olevan tilanteen kartoittamisen lisäksi on tärkeää löytää askelmerkkejä tulevaisuuteen, nähdä hieman pitemmälle ja hahmotella reittiä ulos tästä meitä kaikkia koskettavasta kriisistä. Valtioneuvosto on nimennyt Martti Hetemäen johtaman työryhmän laatimaan suunnitelman Suomen tieksi ulos koronakriisistä ja toimenpiteet jälkihoidoksi.

Lue lisää

Uutinen14.05.2020

Suu-nenäsuojista velvoittava päätös

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut valmiuslain perusteella velvoittavan valtakunnallisen päätöksen suojavälineiden käytöstä.

Lue lisää

Uutinen12.05.2020

Miten varmistetaan suojavälineet henkilökohtaisen avun työnantajille ja omaishoitajille?

Invalidiliitto on lähestynyt Kuntaliittoa koskien suojavälineiden saatavuuden varmistamista henkilökohtaisen avun työnantajille ja omaishoitajille.

Lue lisää

Uutinen07.05.2020

Yhdistystoimintaa verkossa

Invalidiliiton jäsenyhdistykset tarjoavat jäsenilleen monenlaista vertais- ja harrastustoimintaa. Koronakevät on pakottanut yhdistyksiä miettimään myös vaihtoehtoisia tapoja toiminnan järjestämiseen, vaikka osalle yhdistyksiä verkossa toimiminen on ollut jo ennestään tuttua.


Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot07.05.2020

Vammaisten palveluista huolehdittava, vaikka talous sakkaa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi Invalidiliitolta lausuntoa koskien valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024.

Lue lisää

Uutinen07.05.2020

Miten koronatilanne on vaikuttanut vammaisiin ihmisiin? - vastaa kyselyyn

Invalidiliitto kerää tietoa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksista työssäkäyviin, opiskeleviin, yrittäjänä toimiviin tai työnhakijana oleviin vammaisiin henkilöihin.

Lue lisää

Uutinen06.05.2020

Vammaisneuvostoilla tärkeä tehtävä myös poikkeusoloissa

Invalidiliitto on ottanut kantaa mm. vammaisten ja toimintarajoitteisten tarvitseman avun, suojavarusteiden ja riittävän ohjeistuksen turvaamiseksi. Samoin kannustamme myös paikallisissa vammaisneuvostoissa olevia yhdistyksiemme jäseniä toimimaan aktiivisesti näissä asioissa.

Lue lisää

Uutinen06.05.2020

Verkkotapaamisia apuvälineen käyttäjille – apuvälinekummit paikalla

Tule mukaan Invalidiliiton TuleApu-hankkeen järjestämiin verkkotapaamisiin pohtimaan liikkumisen apuvälineiden ergonomista käyttöä sekä apuvälineiden käyttöön liittyviä kysymyksiä. Paikalla myös TuleApu-hankkeen apuvälinekummit jakamassa apuvälineen käyttöön liittyviä vinkkejä.

Lue lisää

Uutinen05.05.2020

Digisti lähellä nuoria

Parasta nuori -toiminta on alkanut Pohjois-Savossa digitaalisin keinoin, ja nuoret ovat jo keksineet poikkeusaikaan sopivaa tekemistä. Nuoria etsitään toiminnan pariin mm. Instagramista.

Lue lisää

Uutinen04.05.2020

Invalidiliitto mukana Digitukiviikolla – ota ohjeet talteen!

Digitukiviikolla 4.–8.5.2020 haastetaan kaikki auttamaan korona-arjen eristämiä läheisiään ja jakamaan omaa digiosaamistaan toisille. Viikon aikana on siis mahdollista sekä antaa että saada digiapua.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot28.04.2020

Invalidiliitto kannattaa ministeriön määräystä suojavälineiden käytöstä

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmiuslain perusteella poikkeusoloissa antanut henkilösuojainten käyttöön liittyvät ohjeistukset, jotka koskevat kotiin annettavia palveluja, ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon sosiaalihuollon toimintayksiköitä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. Ohjeistukset ovat koskeneet esimerkiksi suojavälineiden käyttöä muun muassa kotipalveluissa, henkilökohtaisessa avussa mutta myös omaishoidon tuen tilanteissa.

Lue lisää

Uutinen27.04.2020

Vastaa kyselyyn tukimuotojen merkityksestä auton hankinnassa

Invalidiliitto kerää vaikuttamistyönsä tueksi tietoa siitä, millainen merkitys erilaisilla tukimuodoilla on liikuntaesteisille ihmisille auton hankinnassa. Kyselyssä on vastausaikaa 24.5.2020 saakka.

Lue lisää

Uutinen24.04.2020

Edistä esteettömyyttä -verkkokurssilta työkaluja monialaiseen vaikuttamistyöhön

Esteettömyyskeskus ESKEn kevään 2020 Edistä esteettömyyttä -verkkokurssi kokosi 24 eri alan ammattilaista opiskelemaan rakennetun ympäristön esteettömyyttä, sitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Kurssilaiset kokivat, että teorian itseopiskelu ja vilkas keskustelu eri taustoista tulevien opiskelijoiden kanssa avasi uusia näkökulmia ja synnytti verkottumista. Kaikki kurssin suorittaneet kertoivat, että tulevat hyödyntämään opittua työssään.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot24.04.2020

Lapsiasiavaltuutettu kysyi vammaisten lasten ja nuorten oikeuksista

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Vuonna 2021 toiminnan teemana on yhdenvertaisuus.

Lue lisää

Uutinen22.04.2020

Mitä mieltä esteettömyydestä ja saavutettavuudesta -kyselyn loppuyhteenveto

Esteettömyyskeskus ESKEn Mitä mieltä esteettömyydestä ja saavutettavuudesta -kysely on suljettu alkuvuodesta 2020. Kyselyn välikatsaus julkaistiin elokuussa 2019 ja nyt on loppuyhteenvedon aika! Kyselyn kautta saatiin runsaasti palautetta esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumisesta julkisissa tiloissa ja asuinympäristöissä, palveluissa sekä julkisissa liikennevälineissä.

Lue lisää

Uutinen22.04.2020

Webinaareja harvinaissairaille

Harvinaiset-yksikkö järjestää harvinaissairaille webinaareja huhti-toukokuussa. Webinaarien tavoitteena on tuoda iloa ja tarjota keinoja hyvinvoinnin lisäämiseen poikkeusolosuhteiden keskelle.

Lue lisää

Uutinen17.04.2020

Vammaiset ja koronavirus esillä kansanedustajien kirjallisissa kysymyksissä

Kansanedustajilla on laajat mahdollisuudet vaikuttaa asioihin niin täysistunnossa kuin erityisesti valiokuntatyössä. Edustajilla on varsin laaja tiedonsaantioikeus. Yksi tapa nostaa epäkohtia esille ja saada lisätietoa on tehdä kirjallinen kysymys asiasta vastaavalle ministerille.

Lue lisää

Uutinen16.04.2020

Tarvitaan lisää rohkeutta ajatella laajemmin

Volttimedia Oy sai palkkatuen avulla nopeasti työntekijän. Työntekijän löytymistä edistivät niin TE-palvelujen Työllistä taidolla -palvelu kuin Invalidiliiton Sopivaa työtä kaikille -konsepti.

Lue lisää

Uutinen15.04.2020

Webinaareja harvinaissairaille

Harvinaiset-yksikkö järjestää harvinaissairaille suunnattuja webinaareja huhti-toukokuussa. Webinaarien tavoitteena on tuoda iloa ja tarjota keinoja hyvinvoinnin lisäämiseen poikkeusolosuhteiden keskelle.

Lue lisää

Uutinen15.04.2020

Katso Sopivaa työtä kaikille -livelähetysten tallenteet

Keskiviikkona 15.4. järjestettiin Invalidiliiton Sopivaa työtä kaikille -livelähetys. Ensin keskusteltiin Sopivaa työtä kaikille -ajattelutavasta työnhakijan näkökulmasta ja lopuksi keskityttiin työnantajan näkökulmaan.

Lue lisää

Uutinen09.04.2020

Invalidiliitto kartoittaa kuntien henkilökohtaisen avun käytäntöjä

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntia laatimaan toimintaohjeet omaishoitajille, henkilökohtaista apua saaville ja henkilökohtaisen avun työnantajille sekä tiedottamaan niistä aktiivisesti.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot07.04.2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut puntarissa

Papin ja oikeusoppineen Olaus Petrin eräs keskiaikaisista tuomarinohjeista kuului: ”Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan (…)” pätee erityisen hyvin sosiaali- ja terveysministeriön asiakasmaksulain uudistukseen.

Lue lisää

Uutinen06.04.2020

Sopivan työn mahdollisuudet taattava myös koronakriisin jälkeen

Pääministeri Marinin hallitus kokoontuu tiistaina 7. huhtikuuta kehysriiheen pohtimaan, kuinka yhteiskunta pääsee jaloilleen koronakriisin jälkeen. Invalidiliitto muistuttaa hallitusta vammaisten ihmisten huomioimisen tärkeydestä. Erityisesti poikkeusoloissa yhteiskunnan tulee huomioida haavoittuvimmat kansalaisensa ja varmistaa heidän hyvinvointinsa.

Lue lisää

Uutinen06.04.2020

Vertaischateja harvinaisille Tukinetissä

Huhtikuun aikana Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö järjestää vertaischateja niin harvinaista sairautta sairastaville kuin perheille, joissa lapsella on harvinainen sairaus.

Lue lisää

Uutinen02.04.2020

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tarve ei poistu poikkeustilanteessa

Toimivat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ovat tärkeitä myös poikkeusoloissa. Vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden ihmisten oikeus yksilöllisistä tarpeista lähteviin toimiviin apuvälineisiin ja apuvälinepalveluihin korostuu entisestään poikkeusoloissa.

Lue lisää

Uutinen02.04.2020

Avustajakoirat luokitellaan lääkinnällisiksi apuvälineiksi

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu asettaa avustajakoirien ja opaskoirien käyttäjät vihdoinkin yhdenvertaiseen asemaan apuvälinepalveluissa. Laillisuusvalvojan mukaan myös avustajakoira kuuluu STM:n lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineasetuksen 1 §:n määritelmään. Näin ollen lainsäädäntö ei estä sairaanhoitopiirejä luovuttamasta sekä avustaja- että opaskoiria.

Lue lisää

Uutinen01.04.2020

Henkilökohtainen apu, omaishoito sekä suojavälineet turvataan

Invalidiliitto on tehnyt vahvaa vaikuttamistyötä, jotta myös henkilökohtainen apu ja omaishoito kotiin tuotavina palveluina voidaan turvata myös koronaepidemian aikana.

Lue lisää