Ajankohtaista

Uutinen 27.10.2021

Kuntoutuspalvelut uhattuna

Monikanavarahoituksen purkamiseen liittyvä valmistelu herättää huolta. Näin toteavat kuntoutusalalla toimivat järjestöt vetoomuksessaan, jonka myös Invalidiliitto on allekirjoittanut.

Uutinen 26.10.2021

Vammaisten lasten oikeudet eivät toteudu

Lapsiasiavaltuutetun "Vammaisuus ja lapsen oikeudet: Lapsen elämää vamman kanssa" -artikkelikokoelma on julkaistu. Kokoelman artikkeleja ovat olleet kirjoittamassa myös Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Ylva Krokfors sekä lakimies Elina Nieminen.

Lausunnot ja kannanotot 26.10.2021

Pyörätuolissa matkustavien ihmisten liikenneturvallisuus paranee

Invalidiliitto pitää erittäin tervetulleena, että pyörätuolissa matkustavien ihmisten kuljetuksissa tarvittavat erityisvälineet tulevat vihdoin määräaikaiskatsastuksen piiriin. Tällä parannetaan pyörätuolissa matkustavien ihmisten liikenneturvallisuutta. Invalidiliitto antoi lausunnon ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen määräysluonnoksesta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Uutinen 22.10.2021

Arkkitehtiopiskelijoiden esteettömyyskoulutus uudelle tasolle Etiopiassa

Invalidiliiton pitkäaikainen esteettömyyskoulutus Etiopiassa tuotti tulosta, kun Invalidiliiton paikallinen kumppanijärjestö DDI otti vastuun arkkitehtiopiskelijoiden esteettömyyskoulutuksesta Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa.

Uutinen 18.10.2021

Invalidiliitto aktiivisena aluevaalien lähestyessä

Kuntavaalien jälkeen katse siirtyi Invalidiliitossa nopeasti ensi vuoden tammikuuhun ja kaikkien aikojen ensimmäisiin aluevaaleihin. Näissäkin vaaleissa liitto tuo esiin vammaisten ihmisten kannalta keskeisiä näkökulmia.

Lausunnot ja kannanotot 15.10.2021

Valtion talousarviossa huomioitava vammaiset ihmiset

Vammaisten ihmisten hyvinvointia on edistettävä määrätietoisesti oikea-aikaisia palveluita tarjoten ja tutkittua tietoa hyödyntäen. Tämä on Invalidiliiton kärkiviesti eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamassa budjettilausunnossa.

Uutinen 15.10.2021

Jokaisella on paikkansa työelämän ja yrittäjyyden kentällä

Yrittäjille oli tarjolla mielenkiintoisia tapahtumia syyskuussa. Jyväskylässä järjestettiin Suomen Yrittäjien valtakunnalliset yrittäjäpäivät sekä Helsingissä vammaisille ja pitkäaikaissairaille yrittäjille Back In business koulutus- ja verkostoitumispäivät. Korona-ajan haasteet nousivat molempien tapahtumien puheenvuoroissa ja keskusteluissa esiin, mutta tulevaisuudessa nähtiin myös mahdollisuuksia työelämän kehittämiselle.

Lausunnot ja kannanotot 14.10.2021

Vammaiset ihmiset huomioitava autojen hankintatukiratkaisuissa

Invalidiliitto esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että tulevaa ajoneuvon määräaikaista hankintatukijärjestelmää täydennettäisiin vamman perusteella myönnettävällä hankintatuella. Tämä lisäisi vammaisten ihmisten mahdollisuutta hankkia vähäpäästöinen tai päästötön auto. Auto on monelle vammaiselle ihmiselle tarpeellinen kulkuneuvo, joka varmistaa yhdenvertaisuuden ja itsenäisyyden.

Uutinen 13.10.2021

Erityisryhmien vapaaehtoinen kuljettajakoulutus etenee hyvin

Vuoden 2018 liikennepalvelulain uudistus kumosi useita taksinkuljettajan vaatimuksiin liittyviä säännöksiä, kuten taksinkuljettajien koulutusvaatimuksen. Nyt lakiin on tehnyt muutoksia ja erityisryhmien kuljettajakoulutus on säädetty vapaaehtoiseksi.

Uutinen 11.10.2021

Vammaisten ihmisten elämän loppuvaiheen hoitoa kehitettävä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut loppuraportin, jossa käsitellään vammaisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä palliatiivisessa eli elämän loppuvaiheen hoidossa.

Uutinen 8.10.2021

Ensi viikolla juhlistetaan jälleen nuorisotyötä

Vuotuista Nuorisotyön viikkoa vietetään taas 11.-17.10.2021. Tänä vuonna viikon teema on hyvinvointi nuorisoalalla.

Uutinen 7.10.2021

Elämäntilanteet ja asumisen tarpeet muuttuvat – miten olet varautunut?

Esteetön asuminen on sitä, että kodissa ja sen lähiympäristössä on helppo liikkua ja toimia. Esteetön asunto mukautuu asukkaan tarpeisiin, eikä päinvastoin. Esimerkiksi portaiden oheen rakennettu loiva luiska mahdollistaa helpon liikkumisen niin lastenvaunuja työntävälle kuin rollaattoria tai pyörätuolia käyttävälle ihmiselle.  

Uutinen 6.10.2021

Vammaisten itsemääräämis­oikeutta ei saa riistää

On tärkeää, että jokainen vammainen ihminen saa yksilöllisten tarpeidensa mukaisia palveluita.

Uutinen 5.10.2021

Kaakkois- Suomen alueen Syyspäivillä keskusteltiin sotesta ja kuultiin liittovaaliehdokkaita

Invalidiliiton Kaakkois-Suomen jäsenyhdistykset tapasivat pitkästä aikaa kasvokkain lauantaina 25.9.2021.Tilaisuus järjestettiin Kouvolassa, missä osallistujia oli 76.

Uutinen 5.10.2021

Tule mukaan selkäydinvammaisten yläraajakuntoutustutkimukseen

Onko sinulla kaularangan osittainen selkäydinvamma ja asut HUSin alueella? Nyt sinulla on mahdollisuus päästä mukaan kuntoutustutkimukseen, jossa toteutetaan teknologia-avusteista harjoittelua toimintaterapeuttien ohjaamana. Kiinnostuitko?

Lausunnot ja kannanotot 5.10.2021

Harvinaislääkkeen kohderyhmän rajaus liian kapea

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on antanut suosituksen Zolgensma-lääkkeen käytöstä SMA-taudin eli etenevän harvinaisen lihassairauden hoidossa. Lausunnossaan Invalidiliitto katsoo, että Palkon suositusta pitää vielä työstää.

Uutinen 4.10.2021

Vammaisneuvostojen ja -järjestöjen työpaja kokoontui Etelä-Pohjanmaalla

Vammaispalvelujen kehittäminen on osa meneillään olevaa sote-uudistusta. Tämän tiimoilta kokoontui syyskuulla lähes 30 osallistujan joukko Etelä-Pohjanmaan kuntien vammaisneuvostojen sekä vammaisjärjestöjen edustajia. Työpajassa kuultiin ajankohtaista tietoa vammaispalvelujen kehittämisestä matkalla kohti hyvinvointialuetta sekä osallistuttiin vammaispalvelujen yhteiskehittämiseen. Tilaisuus toteutettiin Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen ja Invalidiliiton yhteistyönä.

Uutinen 30.9.2021

Tartuntatautilakiin lisättävä henkilökohtainen apu ja kotihoito

Vammaisfoorumi vaatii, että tartuntatautilakia on viipymättä korjattava henkilökohtaisen avun ja kotihoidon osalta. Vammaisfoorumi on lausunut asiasta sosiaali- ja terveysministeriölle ja Invalidiliitto on ollut mukana lausunnon valmistelussa.

Uutinen 29.9.2021

Stop seksuaaliselle häirinnälle

Lainsäädännön muutostarpeet, tutkimuksen merkitys ja vammaisten ihmisten osallistaminen keskusteluun seksuaalisesta häirinnästä. Näitä kolmea asiaa Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson painotti erityisesti Stop! seksuaaliselle häirinnälle! -pyöreän pöydän keskustelutilaisuudessa perjantaina 24.9.

Uutinen 29.9.2021

Invalidiliiton Järjestöpäivillä katsottiin tulevaisuuteen ja ideoitiin etäyhteydellä

Järjestöpäivillä osallistuttiin Invalidiliiton uuden strategian työstämiseen sekä kohdattiin, keskusteltiin ja jaettiin ideoita muiden yhdistystoimijoiden kanssa.

Uutinen 29.9.2021

Vastaa kyselyyn vammaisten ja pitkäaikaissairaiden yrittäjyydestä

Invalidiliitto kerää tietoa siitä, millaisia tukimuotoja vammaiset ja pitkäaikaissairaat yrittäjät tarvitsevat. Vastausten perusteella pyritään kehittämään Kelan palveluja.

Uutinen 28.9.2021

Vammaisfoorumi kirjelmöi Kiurulle

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan vammaispalvelulakiuudistusta. Vammaisjärjestöt ovat olleet pääosin yksimielisiä tähän mennessä esitellyistä pykäläluonnoksista. Invalidiliitto on ottanut aktiivisen roolin, kun on haettu ratkaisuja niihin asioihin, jotka vielä hiertävät vammaisjärjestöjen keskinäisiä välejä lakivalmisteluun liittyen.

Lausunnot ja kannanotot 28.9.2021

Esteettömyys huomioitava rakennushankkeissa

Invalidiliitto on esittänyt oikeusministeriölle, ympäristöministeriölle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle kannanoton, jossa liitto katsoo, että myönnettäessä avustuksia yleishyödyllisiin uudis- ja korjausrakennushankkeisiin on avustettavalta kohteelta edellytettävä esteettömyyden toteutumista.

Uutinen 23.9.2021

Vammaispalveluita evätään perusteettomasti

Vammaisten ihmisten saamissa palveluissa on suuria eroja asuinpaikasta riippuen. Vammaispalveluita myös evätään ilman perusteita. Invalidiliitto edellyttää, että kunnissa varmistetaan vammaispalvelulain oikea tulkinta ja vammaispalveluiden riittävä resurssointi. Kunnilla on suuri vastuu vammaisten ihmisten hyvinvoinnista.

Uutinen 20.9.2021

Vastaa kyselyyn kuntapolitiikan koulutustoiveista

Oletko mukana kuntapolitiikassa? Haluatko edistää yhdenvertaista ja esteetöntä Suomea? Invalidiliitto järjestää koulutusta paikallistason vaikuttajille ja toivoo nyt vinkkejä koulutusteemoiksi.

Lausunnot ja kannanotot 16.9.2021

Apuvälinein liikkuvat huomioitu valtion väyläverkon investointiohjelmassa

Eri väestöryhmien tarpeet liikkumisympäristöissä on tunnistettu valtion väyläverkoston investointiohjelmassa. Invalidiliitto antoi asiasta lausunnon Väylävirastolle.

Lausunnot ja kannanotot 15.9.2021

Jokaisella on vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Invalidiliitto kannattaa ilmastolakiluonnoksen tavoitetta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Nykyinen ilmastolaki on ollut voimassa vuodesta 2015 alkaen, mutta ilmastonmuutoksen nopea eteneminen edellyttää lain uudelleen tarkastelua ja uusien toimenpiteiden tekemistä. Lakiesityksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035.

Uutinen 9.9.2021

Puheenaiheena palvelut

Invalidiliitto jatkaa yhteydenpitoa tärkeiden sidosryhmien kanssa koskien vammaispalvelulakiuudistusta. Liiton viesti on, että yksilöllisten tarpeiden mukaiset palvelut on taattava kaikille vammaisille ihmisille. Erilaisiin elämäntilanteisiin ja erilaisiin vammoihin tarvitaan erilaisia palveluita.

Uutinen 9.9.2021

Vertaistuki nousi tärkeään rooliin Lapin alueen tapaamisessa Ranualla

Iloista puheensorinaa, kilpailuja, arvontaa, ostoksia, Ranuan historiaa, eläinpuistoon tutustumista ja yhteislaulua – siinä kootusti Ranuan retkipäivän agenda. Vertaistukea ja kasvokkaisia tapaamisia on kaivattu, erityisesti nyt koronan jälkimainingeissa.

Uutinen 3.9.2021

Invalidiliiton terveiset budjettiriiheen

Invalidiliitto toivoo, että budjettiriiheen kokoontuva valtioneuvosto kiinnittää huomiota vammaisten ihmisten oikea-aikaisiin ja riittäviin palveluihin sekä yhteiskunnan esteettömyyteen. Jokainen meistä voi edistää ihmisten välistä yhdenvertaisuutta omilla teoillaan ja sanoillaan, mutta konkreettiset palvelut eivät synny ilman euroja.