Ajankohtaista

Uutinen14.10.2019

Moniammatillinen yhteistyö tärkeää harvinaissairauksissa

Harvinaiset haasteet -seminaari järjestettiin viidettä kertaa Turussa Invalidiliiton, Turun Yliopistollisen Sairaalan ja Turun Ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Lue lisää

Uutinen14.10.2019

Helsingissä kokeillaan uusia keinoja työttömyyden vähentämiseksi

Invalidiliitto, Helsingin kaupunki sekä Uudenmaan ELY-keskus ja TE-toimisto toteuttavat yhteisen palvelukokeilun, joka alkaa marraskuussa 2019 ja kestää vuoden 2021 alkuun saakka.

Lue lisää

Uutinen09.10.2019

Erityisryhmien taksipalveluissa on yhä haasteita

Taksipalveluissa tyytyväisimpiä oltiin tilanteissa, joissa palveluntuottaja tunnettiin ja tiedettiin hänen osaavan avustaa asiakkaan tarpeen mukaan. Tyytymättömyyttä aiheuttivat puutteet kuljettajien osaamisessa, matkojen myöhästymiset ja asiakaspalautteen hyödyntämättä jättäminen. Tämä käy ilmi Invalidiliiton tekemästä kyselystä.

Lue lisää

Uutinen04.10.2019

Invalidiliitto mukana valtakunnallisilla Henkilökohtaisen avun päivillä

Helsingin keskuskirjasto Oodissa järjestettiin jälleen vuotuiset Henkilökohtaisen avun päivät. Teemana tänä vuonna oli osaaminen ja yhdenvertaisuus henkilökohtaisessa avussa. Kaksipäiväisessä tapahtumassa kuultiin laajasti ajankohtaisia aiheita henkilökohtaisesta avusta ja sen kehittämisestä.

Lue lisää

Uutinen02.10.2019

Hoivan vastuullisuuteen tarvitaan selkeät kriteerit ja yhteiset pelisäännöt

Osuuskunta Tradekan tilaama riippumaton selvitys naulaa hoiva-alan toimijoiden seinälle vastuullisuuden huoneentaulun ja antaa työkaluja vastuullisuuden arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot30.09.2019

Henkilökohtaisen avun tutkinto osaksi SORA-tutkintoja

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa opetushallitukselle henkilökohtaisen avustamisen ammattitutkinnon muuttamisesta ns. SORA-tutkinnoksi.

Lue lisää

Uutinen26.09.2019

Vaasan vaalipiirin kansanedustajat Invalidiliiton vieraana Länsi-Suomessa

Invalidiliiton Länsi-Suomen vapaaehtoisista koostuva vaikuttajaverkosto kutsui viime lauantaina 21.9.2019 vieraakseen Vaasan vaalipiirin kansanedustajat.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot24.09.2019

Vammaiset lapset ja nuoret mukaan päätöksentekoon

Euroopan neuvosto julkaisi vuonna 2016 arviointityökalun. Sen tavoitteena on varmistaa jäsenmaiden toimintatavat, joilla varmistetaan YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa taattu oikeus lapsille osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon.

Lue lisää

Uutinen18.09.2019

Budjettiriihessä hyviä avauksia työllisyyteen

Hallituksen budjettiriihessä sopima työllisyyspaketti sisältää hyviä avauksia myös vammaisten ihmisten työllisyysasteen nostamiseksi.

Lue lisää

Uutinen17.09.2019

Vammainen ja yhdenvertainen - valitettavasti ei

Vammaisten ihmisten arkeen kuuluu syrjintää työhaussa ja terveyspalveluissa, riittämätöntä henkilökohtaista apua, apuvälineitä ja palveluita, ohipuhumista ja epäasiallista käytöstä.

Lue lisää

Uutinen16.09.2019

Pieni ele -keräys on nyt oma itsenäinen yhdistyksensä

Keräystoiminta kunnissa ja yhdistyksissä jatkuu kuten ennenkin, kun Pienen eleen toiminta muuttuu 1.1.2020 alkaen rekisteröidyksi yhdistykseksi. Yhdistyksenä toimiminen antaa mahdollisuuksia kehittyä entistäkin paremmaksi hyväntekeväisyystoimijana ja vahvistaa keräyksen juridista asemaa.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot12.09.2019

Laitoksissa olevien vammaisten rikosoikeudellista suojaa parannettava

Invalidiliitto otti kantaa pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmakirjaukseen seksuaalirikossääntelyn kokonaisuudistuksesta.

Lue lisää

Uutinen06.09.2019

Liikuntaan voi hakea avustuksia

Vammaisliikunnan Tuki jakaa liikuntaan avustuksia Invalidiliiton jäsenyhdistyksille ja heidän jäsenilleen. Hakuaika päättyy 30.9.2019. Avustusta voivat hakea Invalidiliiton jäsenyhdistys, Invalidiliiton jäsenyhdistyksen jäsenenä oleva fyysisesti vammainen urheilija tai fyysisesti vammainen liikunnan harrastaja, edellä mainittujen avustajat, valmentajat, ohjaajat, liikunnan vetäjät ja toimijat.

Lue lisää

Uutinen04.09.2019

Tarvitaan jotain uutta! - Terveiset Seitin suunnitteluviikonlopusta

Seitin aktiivinuoret kokoontuivat Tampereelle suunnittelemaan vuoden 2020 toimintaa.

Lue lisää

Uutinen03.09.2019

Vammaisjärjestöt Traficomin vieraana

Vammaisjärjestöt oli kutsuttu vuotuiseen yhteistyökokoukseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.

Lue lisää

Uutinen02.09.2019

Budjetti edistää vammaisten ihmisten työllisyyttä

Vuoden 2020 valtiovarainministeriön budjettiesitys on julkaistu.

Lue lisää

Uutinen27.08.2019

Miten kilpailuttaa vaikeavammaisten kuljetuspalveluita?

Taksimarkkinat ovat muuttuneet merkittävästi vuosi sitten kesällä tapahtuneen taksiliikenteeseen kohdistuvien lainsäädäntömuutosten seurauksena.

Lue lisää

Uutinen27.08.2019

Neuvonta-chatit 2019

Syksyn toisen live-chatin teemana on yhdistystoiminta ja tarjolla on neuvoja yhdistyksen pyörittämiseen. Chatissa voi keskustella ja esittää kysymyksiä keskiviikkona 16.10. klo 14–18.

Lue lisää

Uutinen26.08.2019

Kerro meille kokemuksesi liikkumisen apuvälineistä ja apuvälinepalvelusta

Invalidiliitto kerää nyt vaikuttamistyönsä tueksi tietoa sekä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluista että apuvälineiden merkityksestä liikkumisen apuvälineen käyttäjälle. Kyselyssä on vastausaikaa 22.9.2019 asti.

Lue lisää

Uutinen22.08.2019

Esteettömyys ja saavutettavuus eivät vieläkään toteudu YK:n vammaissopimuksen mukaisesti

Vammaisfoorumin tekemän kyselyn mukaan vammaisilla ihmisillä on yhä paljon ongelmia liikkumisessa julkisissa tiloissa sekä katu- ja puistoalueilla. Myös viranomaisviestintä ja hätäviestintä aiheuttavat heille haasteita. Alle 25-vuotiaat kokevat tulevansa syrjityksi tiedonsaannissa esimerkiksi koulussa.

Lue lisää

Uutinen21.08.2019

Esteettömyyskyselyn väliaikaraportti julkaistu - vielä ehtii vastata

Maaliskuusta 2019 lähtien auki olleen Mitä mieltä esteettömyydestä ja saavutettavuudesta? -kyselyn tuloksia on käyty läpi Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEssä. Kiitos kaikille tähän mennessä kyselyyn vastanneille! Lue yhteenveto tuloksista ja vastaa kyselyyn, mikäli et ole sitä vielä tehnyt.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot21.08.2019

Vakuutuslääketieteellisten lausuntojen keskittäminen kannatettavaa

Terveydenhuoltolakiin esitetään uutta säännöstä, jonka mukaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille säädetään velvollisuus järjestää lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antaminen tuomioistuinten pyynnöstä yhdessä muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Tähän työhön perustetaan asiantuntijatyöryhmä.

Lue lisää

Uutinen19.08.2019

Suomen ensimmäinen maaraportti YK:n vammaissopimuksesta valmis

Valtion ensimmäisessä maaraportissa luodaan kuvaa koko YK:n vammaissopimuksesta eli siitä, miten kansallinen lainsäädäntö ja käytännöt jokaisen artiklan kohdalla tukevat YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa Suomessa. Invalidiliitto vaikutti raportin sisältöön.

Lue lisää

Uutinen16.08.2019

Opinnäytetyössä selvitettiin harvinaisten tiedon tarpeita

Turun ammattikorkeakoulussa opinnäytetyönä tehdyssä kyselytutkimuksessa käy ilmi, että harvinaista sairautta sairastaville tärkein tiedonlähde on hoitava lääkäri. Myös vertaistuki ja sen saaminen on tärkeää harvinaisille.

Lue lisää

Uutinen15.08.2019

Kesäpäivillä tavattiin kansanedustajia

Kesän kuumimpana viikonloppuna Itä-Suomen yhdistysväki tapasi Savo-Karjalan kansanedustajia Outokummussa.

Lue lisää

Uutinen15.08.2019

Miten YK:n vammaisyleissopimus toimii käytännössä? -seminaari 4.9.

Eri vammaisjärjestöjen edustajista koostuva Vammaisfoorumin työryhmä valmistelee YK:n vammaissopimuksen rinnakkaisraporttia siitä, miten vammaisyleissopimuksen oikeudet toteutuvat Suomessa käytännössä vammaisten ihmisten elämässä. Vuonna 2018 Vammaisfoorumi teki laajan kyselyn vammaisille ihmisille koko vammaisyleissopimuksesta. Näiden tulosten perusteella on tarkoitus antaa YK:n vammaisten oikeuksien komitealle totuudenmukainen kuva vammaisten ihmisten elämästä Suomessa. Kyselyn tulokset julkaistaan iltapäiväseminaarissa 4.9.2019.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot12.08.2019

Nusinerseenilääkehoidon jatkamisen kriteerit puutteellisia

Invalidiliitto antoi lausunnon terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostolle (Palko) suositusluonnoksesta nusinerseenilääkehoidon jatkamisen kriteereistä SMA-taudissa. SMA on etenevä lihassairaus, jonka etenemiseen lääkkeen pitäisi tehota.

Lue lisää

Uutinen07.08.2019

Tervetuloa Invalidiliiton syksyn koulutuksiin!

Tarjolla on päivä- ja viikonloppukursseja, verkkokursseja ja maksuttomia webinaareja. Tule oppimaan ja inspiroitumaan!

Lue lisää

Uutinen07.08.2019

Harvinaissairauksien kansallinen ohjelma 2019–2023 on julkaistu

Harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma luo tärkeät raamit harvinaissairauksien hoitoon. Ohjelmassa korostuu etenkin asiakkaiden osallisuuden edistäminen sekä osaamisen ja yhteistyön hyödyntämisen tärkeys, jotta kaikki harvinaissairaat saisivat tarvitsevansa palvelut. Uusi kansallinen ohjelma on jatkoa vuosille 2014-2017 luodulle ohjelmakaudelle, jonka jälkeen muun muassa yliopistollisten sairaaloiden harvinaissairauksien yksiköt ovat perustettu.

Lue lisää

Uutinen06.08.2019

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys jakoi ansiomerkkejä ja diplomeja

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys, jonka jäsen Invalidiliitto on, jakoi kevätkokouksessaan 25. toukokuuta ansiomerkkejä ja diplomeja toiminnasta potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi, varmistamiseksi ja kehittämiseksi tehdystä työstä. Palkittujen joukossa oli myös Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson, joka on toiminut SPTY:n Potilasjaoksen asiantuntijajäsenenä.

Lue lisää