Ajankohtaista

Uutinen26.09.2017

Invalidiliiton avustajakoirat saivat tärkeän sponsorisopimuksen

Teknologiayritys Cuuma Communications Oy ja sen tytäryhtiö Koiramerkki-palvelu ovat solmineet kaksivuotisen sponsorisopimuksen Invalidiliiton avustajakoiratoiminnan kanssa.

Lue lisää

Uutinen18.09.2017

Esteettömämpiä tuotteita ja palveluja

Puhelimien, matkalippuautomaattien ja pankkipalveluiden esteettömyyttä halutaan parantaa. Esityksessä eurooppalaiseksi esteettömyyssäädökseksi vaaditaan useiden tuotteiden ja palveluiden esteettömyyden parantamista.

Lue lisää

Uutinen15.09.2017

Ehdota Yhdenvertaisuus-tunnustuksen saajaa

Apuväline 2017 -tapahtuman yhteydessä jaetaan tunnustuspalkinto, jolla halutaan huomioida vammaisten yhdenvertaisuuden hyväksi työtä tekeviä tahoja. Palkinto voidaan myöntää taholle tai henkilölle, joka on edistänyt vammaisten yhdenvertaisuutta toiminnallaan tai ratkaisullaan.

Lue lisää

Uutinen11.09.2017

Esteettömyystietoa verkossa

ESKEn ylläpitämä verkkosivusto esteeton.fi on siirtynyt osaksi Invalidiliiton verkkopalvelua.

Lue lisää

Uutinen08.09.2017

Hissiavustuksiin lisämäärärahaa 11 miljoonaa euroa

Lue lisää

Uutinen06.09.2017

Tietoa selkäydinvammaisten henkilöiden elämästä tarvitaan

Invalidiliitto ja sen yhteistyökumppanit ovat hakeneet rahoitusta tutkimukselle, jossa selvitetään selkäydinvammaisten henkilöiden terveyttä ja toimintakykyä. Lisäksi tutkimus kartoittaa selkäydinvammaisten henkilöiden esteettömyyden haasteita ja näiden tekijöiden välisiä yhteyksiä Suomessa. Rahoituksen toteutuminen selviää loppuvuodesta.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot05.09.2017

Erikoissairaanhoidon työnjaosta ja keskittämisestä

Erikoissairaanhoidon tehtävistä osa, kuten selkäydinvammaisten hoitoa, kuntoutusta ja seurantaa on tarkoitus myös jatkossa keskittää alle viiteen yliopistosairaalaan asetuksella valtakunnallisesti osaamisen varmistamiseksi.

Lue lisää

Uutinen04.09.2017

Uutta tietoa lyhytkasvuisten toimintakyvystä

Nyt on julkaistu Suomessa ja kansainvälisesti ensimmäinen laaja-alainen tutkimus lyhytkasvuisten henkilöiden toimintakyvystä. Tutkimus tuo uutta tietoa lyhytkasvuisten haasteista esteettömyydessä ja yhdenvertaisuudessa.

Lue lisää

Uutinen01.09.2017

Katso mihin astut – kansainvälinen selkäydinvammapäivä 5.9.

Kansainvälistä selkäydinvammapäivää (SCI Day) vietetään 5. syyskuuta. Suomesta mukana ovat Invalidiliitto, Selkäydinvammaiset Akson ry, Validia Kuntoutus ja HUS.

Lue lisää

Uutinen30.08.2017

Saavutettavuusfoorumi Kuntatalolla 19.9.

Design for All Finland ry järjestää yhdessä valtiovarainministeriön kanssa ensimmäisen saavutettavuusfoorumin tiistaina 19.9. klo 9:00 alkaen Kuntatalolla Helsingissä. Yhteistyössä ovat mukana myös LVM, STM, TEM, OM ja OKM. 

Saavutettavuusfoorumi kokoaa eri toimijat yhteiseen keskusteluun digitaalisen saavutettavuuden edistämiseksi Suomessa. Saavutettavuus on keskeinen elementti, kun digitaalisia palveluita toteutetaan kaikkien käyttöön. EU-direktiivin edellyttämä uusi lainsäädäntö tulee vaatimaan verkkosisältöjen ja -palveluiden saavutettavuutta, jotta digitaaliset palvelut ja sisällöt voitaisiin taataa kaikille. Miten valmiita Suomessa ollaan nostamaan saavutettavuus uudelle tasolle?

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot29.08.2017

Kansalaisten eriarvoistuminen on pysäytettävä

Invalidiliitto lähettää terveisiä budjettiriiheen ja muistuttaa, että kansalaisten eriarvoistuminen on pysäytettävä.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot09.08.2017

Esteettömyys- ja saavutettavuuspalveluita pitää tarkentaa

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa valtioneuvoston asetusluonnoksesta liikkumispalveluita koskevista olennaisista tiedoista.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot30.06.2017

Vammaisten ihmisten liikkuminen edellyttää katkeamatonta ketjua

Invalidiliitto on antanut kirjalliset kommenttinsa kuljetuspalvelukeskuksen hankintaan koskevaan markkinakartoitukseen Kelan Kanta-Hämeen alueen yhteishankintapilotissa.Lue lisää

Uutinen29.06.2017

Sote-kiertue jatkuu taas syksyllä

Invalidiliiton Ota sote haltuun! -kiertueella keskustellaan sote-uudistuksesta ja vammaispolitiikan ajankohtaisista asioista sekä saadaan välineitä alueelliseen vaikuttamiseen.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot28.06.2017

Invalidiliitto kannattaa ”valas”-lainsäädäntöä

Ehdotettu lakiuudistus kattaa läpileikkaavasti sille asetetut tavoitteet ja ehdotettu soveltamisala erityispalveluiden järjestämiseksi on tarkoituksenmukainen.

Lue lisää

Uutinen21.06.2017

Vammaispoliitiikka pitää valtavirtaistaa

Invalidiliitto on ollut sosiaali- ja terveysministeriössä Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan VANEN kuultavana YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman valmistelussa.

Lue lisää

Uutinen21.06.2017

Aimo O. Aaltosen rahaston hakuaika elokuussa

Lue lisää

Uutinen21.06.2017

Ota nyt kantaa ”Valas” -lakiluonnokseen

Invalidiliiton jäsenet ja yksittäiset henkilöt voivat kertoa mielipiteensä sosiaali- ja terveysministeriön vammaispalvelulainsäädännön uudistamisesta. Vastauksissa voi hyödyntää Invalidiliiton omaa luonnosversiota.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot20.06.2017

Vammaisjärjestöjen vetoomus henkilökohtaisesta avusta

Vammaisjärjestöt kiinnittävät Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan huomiota sen antaessa vammaislainsäädännön uudistamista koskevaa lausuntoa.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot20.06.2017

Esteetöntä rakentamista pitää ohjata maakunnallisesti

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa Maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaan hallituksen esitykseen. 

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot19.06.2017

Esteetön ja kaikille saavutettava liikennejärjestelmä on taloudellinen

Invalidiliitto on antanut lausunnon luonnoksesta koskien valtioneuvoston päätöstä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot16.06.2017

Esteettömyys huomioitava opasteiden ja liikennemerkkien suunnittelussa

Invalidiliitto on lausunut Rakennustietosäätiön ohje-ehdotuksista koskien kiinteistön opasteita sekä liikennemerkkejä ja opasteita.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot16.06.2017

Vammaisten henkilöiden työnteko-oikeus turvattava

Invalidiliitto lausui hallituksen esitysluonnoksesta laiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista sekä siihen liittyvistä laeista

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot15.06.2017

Hoidon saatavuus taattava erikoissairaanhoidossa

Invalidiliitto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemasta asetuksesta koskien erikoissairaanhoidon työnjakoa ja eräiden tehtävien keskittämistä.

Lue lisää

Uutinen15.06.2017

Vammaiset henkilöt mukaan sote-uudistuksen valmisteluun

Vammaisten henkilöiden ihmisoikeuskomitea pyytää huomioimaan vammaisten osallistamisen sote- ja maakuntauudistuksessa.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot14.06.2017

Erikoissairaanhoidon valtakunnallinen keskittäminen tukee osaamisen vahvistumista

Invalidiliitto kannattaa asiakkaan valinnanvapauden oikeutta sosiaali- ja terveyspalveluissa myös valtakunnallista keskittämistä laajemmin. Palvelun on pohjauduttava turvalliseen, laadukkaaseen sekä vahvaan osaamiseen perustuvaan palvelun vaikuttavuuteen.

Lue lisää

Uutinen14.06.2017

Ei myytävänä! -kansalaisaloite vammaisten ihmisoikeuksien puolesta

Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta ovat tehneet 12.6.2017 kansalaisaloitteen vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamiseksi.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot12.06.2017

Esteettömyys huomioitava maankäytössä ja rakentamisessa

Invalidiliitto on lausunut luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista. Lausunnossaan liitto on kiinnittänyt huomiota esteettömyysnäkökohtiin.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot09.06.2017

Asiakassuunnitelma turvaa vammaisen ihmisen arjen

Invalidiliitto oli kuultavana 9.6.2017 eduskunnan hallintovaliokunnassa sote-uudistukseen ja siinä erityisesti valinnanvapauslainsäädäntöön liittyen.

Lue lisää

Uutinen31.05.2017

Oman toimintakyvyn arviointisovellus kännykässä sai innostuneen vastaanoton

Invalidiliitto, THL ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulu kehittivät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille prototyypin sovelluksesta, joka helpottaa toimintakyvyn itsearviointia.

Lue lisää