Ajankohtaista

Uutinen05.12.2017

Se kitka maan ja jalan välillä

Pääkallokelit-kampanja muistuttaa liukastumisen vaaroista ja korostaa esteettömyyttä.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot27.11.2017

Esteettömiä ja saavutettavia liikenteen palveluja

Invalidiliitto antoi 24.11. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta. Liikenteen palvelulailla mahdollistetaan asiakaslähtöinen liikenteen kehittäminen palveluna. Lakiehdotus koski pääosin eri liikennetoimijoiden ammattipätevyyksiä.

Lue lisää

Uutinen24.11.2017

Invalidiliiton liittovaltuuston 49 jäsentä on valittu

Invalidiliiton liittovaltuuston 49 jäsentä on valittu 6.-17.11.2017 pidetyssä liittoäänestyksessä.

Lue lisää

Uutinen22.11.2017

Kun on pakko valita

Invalidiliitto haluaa nostaa esille vammaisten ihmisten taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden kansainvälisenä vammaisten päivänä 3. joulukuuta.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot21.11.2017

Työttömyysturva muuttuu

Invalidiliitto lausui eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 124/2017).

Lue lisää

Uutinen20.11.2017

Hyvää Lapsen oikeuksien päivää!

Tänään 20. marraskuuta vietetään Lapsen oikeuksien päivää. Vuoden 2017 teemana on yhdenvertaisuus. Invalidiliitto haluaa nostaa esille vammaisten lasten oikeudet.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot17.11.2017

Kannusteita työnteon lisäämiseksi työkyvyttömyyseläkkeellä

Invalidiliitto on lausunut sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän raportista (2017:32). Työryhmän raportti liittyy OTE-kärkihankkeen kannustinloukut -projektiin, jossa on selvitetty työnteon lisäämisen kannusteita työkyvyttömyyseläkkeellä.

Lue lisää

Uutinen17.11.2017

Erityisryhmien älykäs paloturvallisuus (ERÄS) -hankkeessa kehitettiin poistumisturvallisuutta

Liikkumis- ja toimimisesteisillä henkilöillä on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa omaan paloturvallisuuteensa. Hätätilanteissa liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden kannalta tärkeitä ovat esteettömät uloskäynnit tai turvalliset tilat sekä poikkeustilanteissa tiedon ja opastuksen saavutettavuus eri aistein.

Lue lisää

Uutinen14.11.2017

Paljon palveluita tarvitsevien vammaisten ihmisten sosiaaliset oikeudet -seminaari 7.12.

Invalidiliitto, THL ja Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry (SSOS) järjestivät Paljon palveluita tarvitsevien vammaisten ihmisten sosiaaliset oikeudet -seminaarin 7. joulukuuta klo 10-16 THL:n auditoriossa. Seminaari oli osa ”sosiaaliset oikeudet” -seminaarisarjaa.

Lue lisää

Uutinen13.11.2017

Puhallustikan MM-kilpailujen voitto Mäntyharjulle

Finaalissa mäntyharjulainen Yrjö Suhonen voitti kouvolalaisen Reino Pelkosen sarjoin 2-0. Sarjat 46-35 ja 42-33. Peruskilpailun paras oli Reino Pelkonen, joka vielä finaalin lämmittelyssä puhalsi tuloksen 47.Lue lisää

Uutinen10.11.2017

Invalidiliiton jäsenhankintakilpailun voittajaksi 38 jäsenellä

Invalidiliiton jäsenten jäsenhankintakilpailun voittaja on Kristiina Karhos Helsingin Invalidien yhdistyksestä. Ykkössija tuli 35 hankitulla varsinaisella jäsenellä ja kolmella kannatusjäsenellä. Palkintona oli 500 euron lahjakortti.

Lue lisää

Uutinen10.11.2017

”Se on oikeen toteutettuna oikeesti nuorten unelmia ja ihan sika siistiä”

Liikuntavammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten vapaa-ajantoiminnalla, Seitillä, on tärkeä merkitys siihen osallistuneille nuorille. Tämä käy ilmi Seitin vaikuttavuusselvityksen tuloksista.

Lue lisää

Uutinen07.11.2017

Apuväline 2017 -tapahtuma 9.-11. marraskuuta

Apuväline 2017 järjestetään 9.-11. marraskuuta Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Tapahtuman järjestävät Expomark Oy ja Invalidiliitto yhteistyössä Näkövammaisten liitto ry:n, Sailab ry:n jaSuomen Vammaisurheilu ja -liikunta ry:n kanssa.

Lue lisää

Uutinen06.11.2017

Puhallustikan MM-kilpailut perjantaina 10. marraskuuta Tampereella

Invalidiliitto järjestää puhallustikan MM-kilpailut perjantaina 10. marraskuuta Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa Apuväline 2017-tapahtuman yhteydessä.
Kilpailut järjestetään nyt viidettä kertaa. Kisaan ovat tervetulleita uudet ja vanhat lajin harrastajat haastamaan hallitsevan maailmanmestari Juhani Salosen.

Lue lisää

Uutinen06.11.2017

Miksi kannattaa äänestää liittovaaleissa?

Invalidiliitto viettää ensi vuonna 18. tammikuuta 80-vuotisjuhliaan. Näinä kuluneina vuosikymmeninä Invalidiliitosta on kasvanut yksi maamme johtavista vammaisjärjestöistä.

Lue lisää

Uutinen03.11.2017

Kuljetuspalveluiden valmistelussa huomioitava vammaiset yrittäjät

Osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen edistäminen (OTE-hanke) on yksi hallituksen kärkihankkeista.

Lue lisää

Uutinen02.11.2017

Vastaa VR:n asiakastutkimukseen vammaispalveluista

VR haluaa lisätä vuoropuhelua ja ymmärrystä eri asiakasryhmien matkustustarpeista voidakseen tarjota tulevaisuudessa entistä parempaa asiakaskokemusta.

Lue lisää

Uutinen31.10.2017

Validia Asumisen ikäihmisten asumispalvelut osaksi Mehiläistä

Mehiläinen on ostanut Validia Asumiselta ikäihmisten asumispalveluiden liiketoiminnan. Liiketoiminta käsittää kuusi ikääntyneiden palvelukotia, joissa on yhteensä reilut 200 asiakaspaikkaa. Kauppa vahvistaa entisestään Mehiläisen asemaa ikääntyneiden hoivapalveluiden valtakunnallisena laatujohtajana.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot26.10.2017

Väkivallan vastaiset toimenpiteet saatettava voimaan

Istanbulin sopimus (Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemissestä ja torjumisesta) edellyttää väkivallan vastaisten toimenpiteiden voimaan saattamista myös Suomessa, koska Suomi on hyväksynyt sopimuksen omaan oikeusjärjestykseensä.

Lue lisää

Uutinen25.10.2017

Löydä Ammattiopisto Spesia – löydä jotain spesiaalia!

Vuoden 2018 alussa toimintansa aloittava Ammattiopisto Spesia on julkaissut www-sivunsa. Uusi ammatillinen erityisoppilaitos syntyy, kun Bovallius-ammattiopisto ja Validia Ammattiopisto yhdistyvät.

Lue lisää

Uutinen24.10.2017

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

YK:n päivää vietetään tänään 24.10. Invalidiliitto haluaa nostaa esille YK:n vammaissopimuksen, joka tuli voimaan Suomessa kesäkuussa 2016.

Lue lisää

Uutinen20.10.2017

Verve ostaa Validia Kuntoutuksen viisi kuntoutusyksikköä

Validia Kuntoutus ja Verve ovat sopineet liikkeenluovutuksesta, jolla Validia Kuntoutuksen viiden kuntoutusyksikön liiketoiminta siirtyy Verven omistukseen 1.1.2018. Ostetut yksiköt ovat kuntoutuskeskus Lahdessa sekä avopalveluyksiköt Turussa, Tampereella, Porissa ja Järvenpäässä.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot19.10.2017

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnat yhdistymässä

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut virkamiestyönään liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan yhdistämistä koskevaa lakiesitystä sekä on avaamassa liikennevakuutuslakia lähinnä teknisistä ja tarkentavista syistä.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot13.10.2017

Kansalaisten eriarvoistuminen pysäytettävä

Invalidiliitto on ottanut kantaa hallituksen talousarvioesitykseen. Liitto korostaa, että säästötoimenpiteet ovat kohdistuneet ja kasautuneet erityisen raskaina jo entuudestaan heikossa sosioekonomisessa asemassa oleviin vaikeimmin vammaisiin henkilöihin. Nyt, kun talous osoittaa elpymisen merkkejä, tulisi tähän erityisen haavoittuvassa asemassa olevaan ja hyvin rajalliseen henkilöjoukkoon kohdistuvat säästötoimenpiteet harkita uudelleen ottaen huomioon mm. YK:n vammaissopimuksen Suomea velvoittavat määräykset.

Lue lisää

Uutinen11.10.2017

Ajankohtaista henkilökohtaisen avun työnantajuudesta

Vammaispalveluiden järjestämis- ja tuotantorakenne on muuttumassa. Olemme historiallisen suuren hallintouudistuksen edessä. Vireillä on sosiaali– ja terveydenhuollon uudistus sekä maakuntauudistus.

Lue lisää

Uutinen02.10.2017

Vauvojen ravitsemushoidoista hyviä tuloksia

Invalidiliitto on ollut mukana tukemassa harvinaisten aineenvaihduntasairauksien ravitsemushoidon kehittämistä. Sairaudet löydetään vastasyntyneiden seulonnoissa, jotka nykyään ulottuvat kaikkiin vastasyntyneisiin.

Lue lisää

Uutinen02.10.2017

Vammaisen ihmisen oikeus itsenäiseen elämään säilytettävä

Valtakunnalliset vammaisjärjestöt haluavat varmistaa, että vammaisella ihmisellä on oikeus myös tulevaisuudessa toimia työnantajana omille henkilökohtaisille avustajilleen. Yhdistykset käynnistävät valtakunnallisen Operaatio itsenäisen elämän 3. lokakuuta. Tavoitteena on vaikuttaa päättäjiin ja nostaa esille työnantajamallin etuja.

Lue lisää

Lausunnot ja kannanotot27.09.2017

Sähköiset palvelut eivät ole kaikkien käytettävissä

Invalidiliitto on antanut lausunnon "Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palveluiden tiekartta" -työryhmän raportista todeten raportin esittävän selkeän ja monipuolisen oikeudellisen näkökulman sähköisten palveluiden suhteesta kansalaisten oikeuksiin ja viranomaisvelvoitteisiin.

Lue lisää