Anna-Maria Vähälä, Helsinki

kuva anna-maria vähälästä
Diagnoosi: Ehlers-Danlos Syndrooma (EDS), Hypogammaglobulinemia (geneettinen vasta-ainevaje), Hortonin neuralgia

Olen elinikäisestä opiskelusta kiinnostunut, positiivinen tekijäluonne, jolla on useampi pitkäaikaissairaus tai oireyhtymä. Teen kokemuskouluttajan työtä suomeksi ja englanniksi, asiakkaan toivomusten ja tarpeiden mukaan. Koulutustaustani on kauppatieteissä ja olen suorittanut mm. M.Sc.IB ja BBA/Tradenomi-tutkinnot. Olen jäänyt työkyvyttömyyseläkkeelle kansainvälisen yrityksen alihankintarekrytointi- ja projektinhallintatehtävistä.

Kokemuskouluttajana haluan olla jakamassa tietoa ja vaikuttamassa tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiin, nykyisiin ammattilaisiin ja yhteiskunnallisiin päättäjiin. Pitkäaikaissairaana olen kokenut, nähnyt ja oppinut paljon mm. yksityisistä lääkäriasemista, yhteiskunnallisesta terveydenhuollosta, yliopistosairaaloista ja potilaiden hoidosta. Apuvälineiden, fysioterapian ja muun tuensaanti voi olla hyvin vaikeaa ja harvinaispotilaat ovat tässä usein jonon viimeisimpinä. Kokemus voisi olla myös toisenlainen. Olen kiinnostunut toimimaan kokemuskouluttajana myös yritysten, yhteisöjen, järjestöjen ja liittojen tilaisuuksissa, sekä esim. asiakasprosessien suunnittelussa ja testauksessa, kansainvälistymisprosesseissa ja uusien tuotteiden ja palveluiden innovointitehtävissä.

Keskustelujen ja luentojen aiheita voisivat olla esim.:

-        Diagnoosin saannin merkitys, kuntoutus sekä muu tuki
-        Monisairaan kohtaaminen
-        Krooninen kipu ja lääkityksen merkitys
-        Fysioterapian ja apuvälineiden merkitys elämänlaadulle
-        Pitkäaikaissairauden vaikutus perheeseen
-        Harvinaissairaan haasteet terveydenhuollossa/työterveyshuollossa
-        Työelämän haasteet pitkäaikaissairaalle
-        Kokemuskouluttaja tuote- ja palveluinnovoinnin/muotoilun tukena

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kokemustoimijuus | kokemusasiantuntijuus

Kokemustoiminnassa hyödynnetään kokemustietoa eri alojen opetuksessa tai ammattilaisten täydennyskoulutuksessa. Yhä useammin kokemustoimijat osallistuvat myös sosiaali- ja terveysalalla palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. He voivat olla mukana esimerkiksi työryhmissä, jossa kehitetään hoitopolkuja tai arvioidaan palveluja.

Järjestökoulutus

Koulutustemme tavoitteena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa. Tarjoamme kursseja, seminaareja, verkkokursseja, webinaareja sekä tilauskoulutusta eri kohderyhmille. Lisäämme tietoisuutta vammaisuudesta sekä ylläpidämme ja uudistamme järjestön toimintavalmiuksia.