Hero image
Kuva Helppo liikkua -radasta, jota kokeilemassa kaksi miestä
Kirjoittanut Marika Nordlund 13.03.2018
80-vuotias Invalidiliitto on vakiinnuttanut asemansa esteettömyyden edistäjänä.

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE perustettiin vuonna 2009. Sitä ennen on Invalidiliitossa tehty esteettömyystyötä niin erilaisissa projekteissa (mm. Invalidiliiton Esteettömyysprojekti ja ESKEH-projekti) kuin vuosina 1977-2009 toimineen Vammaisten Yhdyskuntasuunnittelupalvelu VYPin kautta. Juuret ulottuvat vieläkin pidemmälle Invalidiliiton historiassa, vammaisten ihmisten aseman edistämisen alkutaipaleelle.

Konkreettisia tuloksia – yhteistyöllä

Vaikutamme esteettömyyttä koskeviin lainsäädäntö- ja kehittämishankkeisiin jo niiden valmisteluvaiheessa. Esimerkiksi tämän vuoden alusta voimaan tulleen esteettömyysasetuksen valmisteluun osallistuimme yhdessä muiden vammaisjärjestöjen kanssa.

Pitkäjänteisen vaikuttamistyön myötä saimme lisättyä Suomen rakentamismääräyksiin vuonna 2005 hissivaatimuksen vähintään kolmikerroksisiin asuinkerrostaloihin ja vaatimuksen asuintalojen yhteisten tilojen esteettömyydestä.

Yhdessä ministeriöiden, kaupunkien ja järjestöjen kanssa olemme kehittäneet muun muassa talvikunnossapidon esteettömyyskriteerit, ulkotilojen esteettömyyskriteerit ja tyyppipiirustustukset, esteettömiä luontoreittejä sekä suojatien luiskareunatuen liikkumisesteisille ja näkövammaisille ihmisille. Myös pääkaupunkiseudun lähijunien esteettömyysratkaisut ja eduskunnan esteettömyyden edistäminen ovat syntyneet yhteistyön tuloksina.

Kattava rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitusmenetelmä on ollut käytössä nyt jo noin 10 vuotta. Se luotiin yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Tähän mennessä olemme kouluttaneet myös noin 100 rakennetun ympäristön esteettömyyskartoittajaa. Lisäksi olemme laatineet Helppo liikkua -kriteerit, joita kuka tahansa voi hyödyntää. Helpon liikkumisen teemaa on viestitty etenkin palvelualan yrityksille.

Yhteistyö jatkuu esimerkiksi Invalidiliiton koordinoiman, eri järjestöjen edustajista koostuvan Esteettömyysyhteistyö-foorumin ja kaikille avoimen esteettömyyden toimijaverkoston kautta.

Tietoa ja koulutusta tarvitaan edelleen

Tuotamme ja jaamme tietoa esteettömyydestä verkkosivuillamme www.esteeton.fi sekä järjestämme seminaareja ja koulutuksia. Koulutuksissamme ja tapahtumissamme ovat vuosien mittaan tuhannet eri alojen ammattilaiset, järjestötoimijat, kokemusasiantuntijat sekä eri alojen ammattilaiset ja opiskelijat tavanneet toisiaan, verkostoituneet ja muodostaneet yhteistä ymmärrystä esteettömyyden merkityksestä ja hyvistä ratkaisuista.

Koulutamme ja neuvomme ammattilaisia, jotta heillä olisi viimeisin tieto toimivista esteettömyysratkaisuista ja -määräysten soveltamisesta käytännössä. Äskettäin valmistui erityisesti ammattilaisille suunnattu koulutuspaketti uuden esteettömyysasetuksen sisällöistä sekä esteettömän wc- ja pesutilan suunnitteluopas.

ESKEn kokoamassa ja ylläpitämässä Esteettömyystietokannassa on noin 1400 esteettömyysaiheista julkaisua. Olemme myös kuvanneet kymmeniä videoita, jotka havainnollistavat esteettömyyden tärkeyttä eri tilanteissa.

Invalidiliitossa toimimme kauaskantoisesti edistääksemme esteettömyyttä ja varmistaaksemme, ettei tiedon tai osaamisen puutteen vuoksi tehtäisi enää yhtäkään esteellistä ratkaisua. Liiton jäsenyhdistykset ja alueilla toimivat, koulutetut esteettömyysosaajat tekevät tärkeää työtä esteettömyyden edistämiseksi - niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti.

Rohkeasti kohti tulevaa

Esteettömyyden kehittäminen ei enää rajoitu vain rakennetun ympäristön ja liikkumisen esteettömyyteen. Nykyään tiedetään, että esteettömien tilojen lisäksi tarvitaan muun muassa saavutettavia palveluita ja viestintää sekä asenteellista esteettömyyttä ja ihmisten moninaisuuden arvostamista. Näemme Invalidiliitossa, että esteettömyys ja saavutettavuus yhdessä edistävät yhdenvertaisuuden toteutumista.

ESKEssä olemme jälleen uuden äärellä, sillä järjestämme keväällä Suomen ensimmäisen saavutettavuuskartoittaja-koulutuksen yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun kanssa.

Jaa sosiaalisessa mediassa