Vammaisten oikeudet

Uusi vammaislaki - valmennus ja tuki sekä henkilökohtainen apu peilikuvat toisilleen

Lakiesitys uudeksi vammaispalvelulaiksi on annettu eduskunnalle. Ehdotetun lain keskeinen lähtökohta on, että vammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja osallisuus toteutuvat olennaisena osana ihmisarvoista elämää.

Lue lisää

Hallituksen budjettiesitys vammaispalveluihin perusteltu

Pääministeri Juha Sipilän budjettiriihi lisäsi yllättäen lisämäärärahan vammaispalvelujen järjestämiseen liittyvän ohjauksen tehostamiseen. Sen mukaan kuntien ja kuntayhtymien hankintaosaamista vahvistetaan.

Lue lisää

Suomi on yksi parhaista maista

Otsikon mukaisilla sanoilla aloitti Juho Saari esityksensä sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä. Hyvinvointivaltion kannattajien määrä on Suomessa valtavan korkea ja järjestelmällämme on laaja kannatus kansalaisten keskuudessa. Samaan aikaan mielipidemittaukset osoittavat, että suomalaiset eivät ole samassa veneessä ja eriarvoisuus on lisääntynyt.

Lue lisää

Vammaispalvelut ja Sote, rakenteiden muutoksissa

Vammaislainsäädäntöä ollaan uudistamassa ja samanaikaisesti sen toimeenpanevan viranomaisrakenne, eli Sote -uudistus ja maakuntarakenne on uudistumassa. Olemme historiallisen suuren uudistuksen tilassa.

Lue lisää

Oikeussuojakeinot terveydenhuollossa

Terveydenhuolto on luonteeltaan käytännön toimintaa, jossa ei tehdä kirjallisia hallintopäätöksiä. Potilaalla on silti käytössään oikeussuojakeinoja. Potilasasiakirjoihin pitää tehdä hoitoratkaisuja koskevia merkintöjä.

Lue lisää

Oikeussuojakeinot sosiaalipalveluissa

Jos saat kielteisen päätöksen vammaispalveluista, niin sinulla on käytössä lain turvaamat oikeussuojakeinot. Menettely on pääasiassa kirjallista, jos suullisesti yhteisymmärrykseen ei viranomaisen kanssa päästä.

Lue lisää

Perustuslaki ja yhdenvertaisuus

Perustuslain yhdenvertaisuuslauseke lähtee siitä, että kaikkia ihmisiä pitää kohdella samalla tavoin eikä eri tavoin esimerkiksi vammasta johtuvasta syystä ilman asianmukaista perustetta.

Lue lisää

Vammaisten oikeudet

Vammaisten henkilöiden oikeudet pohjautuvat perus- ja ihmisoikeuksiin.

Lue lisää