Hero image
Nainen istuu sisällä pyörätuolissa ja katsoo ulos ikkunasta. Kuvituskuva.
Kirjoittanut Riitta Saksanen 18.05.2020
Esteettömyys on avainsana, kun pohditaan fyysisesti vammaisen ihmisen liikkumista. Se mahdollistaa liikkumisen kaikkialla sekä osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden. Esteettömyys onnistuu yksilöllisin ratkaisuin ja poliittisin päätöksin.

Fyysisesti vammaiset ihmiset liikkuvat eri tavoin; osa liikkuu itsenäisesti, osa tarvitsee liikkumiseen apuvälineitä tai toisen henkilön avun – tai molempia. Erilaiset tarpeet vaativat yksilöllisiä toimenpiteitä.

Riittävät palvelut ja toimivat apuvälineet kotona

Koti on keskeinen paikka, jossa liikumme ja vietämme aika. On tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuolto varmistaa vammaisille ihmisille mahdollisuuden liikkua ja toimia omassa kotiympäristössään esteettömästi.

Nyt koronaepidemian aikana, kun olemme pääosin kotona, sen toimivuus ja asunnon riittävien muutostöiden merkitys korostuvat. Toinen päivittäisessä liikkumisessa keskeinen asia on toimivat apuvälineet; onko apuväline ketterä käyttää kotosalla ja mahdollistaako se asiat, joita varten se on hankittu?

Invalidiliitto on tehnyt selvityksen liikkumisen apuvälinepalveluiden käyttäjien kokemuksista.

Esteetön ympäristö ja palveluiden saavutettavuus kodin ulkopuolella

Kodin ulkopuolella liikkumista hankaloittavat rakennetut esteet, toimimattomat apuvälineet, esteettömän joukkoliikenteen vähäisyys tai puuttuminen kokonaan. Lisäksi oman haasteensa liikkumiseen voi tuoda myös taksipalveluiden toimimattomuus.

Julkisesti tuetut taksimatkat ovat niiden käyttäjille monin tavoin merkityksellisiä. Taksi voi olla ainoa mahdollisuus liikkua kodin ulkopuolella; hoitaa asioita, tavata ystäviä, harrastaa, päästä terveydenhoitoon tai kuntoutukseen. Toimivat taksipalvelut varmistavat yhdenvertaisen liikkumisen myös niille ihmisille, jotka eivät voi liikkua itsenäisesti tai hyödyntää julkista liikennettä.

Taksipalveluiden tulee olla turvallisia ja luotettavia. Onnistuneilla taksipalveluilla varmistetaan perustuslaillisten ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutuminen. Riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden liikkuminen on ollut viime viikkoina aiempaa rajallisempaa. On välttämätöntä, että taksipalveluiden saatavuus ja riittävyys varmistetaan myös koronakriisin jälkeen.

Koronatilanteen myötä me kaikki vietämme nyt paljon aikaa kotona ja liikkuminen on eri tavoin hankalaa ilman fyysistä vammaakin. Torstaina 21.5. vietetään kansainvälistä esteettömyys- ja saavutettavuuspäivää (Global Accessibility Awareness Day), jolloin Invalidiliitto haluaa muistuttaa, että vammaisten ihmisten yhdenvertainen liikkuminen vaati edelleenkin toimenpiteitä. 

Jaa sosiaalisessa mediassa