Hero image
Kuva vammaisista katukaupustelijoista Addis Abebassa
Kirjoittanut Laura Poussa 20.12.2017
Terveisiä ja kuulumisia Etiopiasta ja liittomme etiopialaiselta kumppanijärjestöltä DDI:tä! Tämä on toinen blogikirjoitus, jossa kerron Etiopian matkastani marraskuussa.

Vammaiskumppanuus ry järjesti Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa kaksi seminaaria, joissa olin mukana. Vammaiskumppanuushan on kahdeksan suomalaisen kehitysyhteistyötä tekevän vammaisjärjestön yhteinen yhdistys ja jonka yksi perustajajäsenistä Invalidiliitto on. Se koordinoi ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyötukea saavaa vammaiskumppanuusohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittyvissä maissa elävien vammaisten ihmisten olojen ja ihmisoikeuksien edistäminen. Vammaiskumppanuuden jäsenjärjestöistä Kuurojen Liitolla, Kynnys ry:llä, Invalidiliitolla ja Näkövammaisten Liitolla on kehityshankkeita paikallisten kumppanijärjestöjensä kanssa Etiopiassa. Myös Abilis-säätiö toimii aktiivisesti Etiopiassa.

Kerroin edellisessä blogissani Vammaiskumppanuuden inkluusioseminaarista, joka järjestettiin meidän suomalaisten vammaisjärjestöjen etiopialaisille kumppanijärjestöille. Inkluusioseminaarin jälkeen Vammaiskumppanuus järjesti vielä päivän mittaisen työpajan toimeentulohankkeista, joita me suomalaiset vammaisjärjestöt ja Abilis-säätiö myös tuemme Etiopiassa ja joissa edistetään vammaisten etiopialaisten mahdollisuutta toimeentuloon ja työhön. Työpajaa veti Vammaiskumppanuuden ohjelmasuunnittelija Anu Karvinen.

Riittävän toimeentulon hankkiminen itselle ja perheelle on kiperä kysymys etiopialaisille vammaisille ihmisille. Liian moni joutuu kerjäämään tullakseen toimeen. Invalidiliitto toteutti yhteistyössä kumppanijärjestömme DDI:n kanssa tutkimuksen Addis Abeban liikuntavammaisten henkilöiden sosiaalis-taloudellisesta tilanteesta. Siinä kävi ilmi, että noin puolet liikuntavammaisista Addiksessa elävistä ihmisistä kerjää tullakseen toimeen. Kerjääminen ja kaupustelu on paikallisessa yhteiskunnassa hyvin yleistä. Toimeentulohankkeiden tarkoituksena on lievittää vammaisten etiopialaisten kokemaa taloudellista ahdinkoa ja tarjota heille vaihtoehto kerjäämiselle ja mahdollisuus ihmisarvoiseen työhön.

Kuva
Kuva pyörätuolilla liikkuvasta henkilöstä Addis Abeban liikenteessä
Pyörätuolilla liikkuva henkilö vaarantaa henkensä kerjätessään Addiksen kaottisessa liikenteessä.


Ns. IGA-hankkeilla tarkoitetaan joko yksittäisille henkilöille tai vammaisten henkilöiden ryhmille myönnettyä tukea ammatillisen osaamisen edistämiseksi ja pienimuotoisen elinkeinotoiminnan harjoittamiseksi. Vammaiskumppanuuden jäsenjärjestöjen Etiopian kumppanijärjestöistä Kuurojen liiton ENADilla, vammaisten naisten verkostolla EDWNAlla, Vammaisten ihmisten tuki -järjestöllä HPDOlla ja Invalidiliiton kumppanijärjestöllä DDI:llä on erilaisia malleja, joissa tarjotaan taloudellista tukea ja siemenrahaa pienten toimeentulohankkeiden käynnistämiseksi. Esimerkiksi DDI tarjoaa Invalidiliiton tuella liikuntavammaisille henkilöille mahdollisuuden osallistua ammatilliseen koulutukseen ja perustaa toimeentuloryhmä mikrolainoituksen avulla. Ryhmissä korjataan esimerkiksi kännyjä ja elektronisia laitteita, valmistetaan nahkatuotteita ja kenkiä tai pidetään kanalaa ja myydään munia. Myös Abilis-säätiö tarjoaa taloudellista tukea vammaisten henkilöiden omille toimeentulohankkeille eri puolilla Etiopiaa.

Kuva
Kuva elektroniikka ja kännykkäkorjaamosta
DDI:n mikrolainaryhmä, jossa mm korjataan kännyjä ja muuta elektroniikkaa

 

Kuva
Kuva kenkä- ja nahka tuoteryhmän ihmisistä
Kenkiä ja muita nahkatuotteita valmistava ryhmä


IGA-seminaari kokosi ensimmäistä kertaa yhteen noin 30 toimeentuloryhmää vetävää vammaista henkilöä ja heidän järjestönsä edustajaa esittelemään omia IGA-mallejaan ja keskustelemaan eri mallien ja lainoitusten hyvistä ja haasteellisemmista puolista. Työpajassa kävi ilmi, että kukin toimija toteuttaa omanlaistaan mallia esimerkiksi mitä tulee rahoituksen ja lainoituksen ehtoihin ja tarjottaviin taloudellisiin tukimuotoihi sekä tarjolla olevaan ohjaukseen. Työpaja koettiin erittäin hyödylliseksi ja silmiä avaavaksi . Yhteisiä tapaamisia päätettiin jatkaa, jotta parhaita käytäntöjä voitaisiin jatkossa kehittää ja yhteistyössä myös muiden avaintoimijoiden kanssa. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi viranomaiset ja myös yritykset.

Etiopian matkani viimeisen päivän vietin kumppanijärjestömme DDI:n luona Addiksessa yhdessä Anu Karvisen kanssa. DDI on vuonna 2010 liikuntavammaisten ihmisten itse perustama pieni järjestö Addis Abebassa. Kanssamme oli koko DDI:n pieni henkilökunta sekä DDI:n hallituksen jäsen Helen Abdulshikur.

Kuva
kuvassa ihmisia DDIn toimistolla
DDIn toimistolla, kuvassa vetäjät Yoseph ja Engidawork


Yhteisesti toteutimme DDI:n kapasiteettianalyysin eli määrätynlaisen DDI-järjestön auditoinnin. Auditoinnin avulla kartoitimme kehittämistä kaipaavia suomalais-etiopialaisen yhteistyömme alueita, mutta myös erityisesti niitä toiminnan alueita, joihin DDI keskittyy seuraavien vuosien toiminnassaan osana Invalidiliiton myöntämää tukea. Näitä ovat yhteistyön lisääminen ja verkostoituminen muiden etiopialaisten vammaisjärjestöjen ja valtavirtatoimijoiden kanssa, esteettömyys-tietoisuuden ja –osaamisen edistäminen Addiksessa ja tuellamme toimivien mikrolainaryhmien taloudellisen kestävyyden ja ammatillisen osaamisen edistäminen sekä niiden kannustaminen yhteistyöhön myös muiden toimijoiden kuten yritysten kanssa. Apuvälineiden saatavuuden ja korjaamispalveluiden edistäminen olisi myös tärkeä yhteistyön alue, sillä Etiopiassa on huutava pula liikkumisen apuvälineistä. Matkani aikana kävin tutustumassa Anun kanssa myös kahteen DDI:n mikrolainaryhmään, jossa hoidetaan lehmiä.

Kuva
Kuva kahvinkeitosta navetassa
Sujuu se kahvinkeitto navetassakin!

 

Jaa sosiaalisessa mediassa