Hero image
Kuvassa iloinen nainen VR lasit päässä heittelee popcorneja
Kirjoittanut Laura Andersson 15.03.2018
Tulevaisuusajattelu on taitolaji ja strateginen kyky, totesi professori Sirkka Heinonen Invalidiliiton esteettömyyskeskus ESKEn seminaarissa 14.3.2018. Sain kunnian toimia seminaarin puheenjohtajana ja saada aitiopaikalta erinomaisen katsauksen esteettömyyden ja saavutettavuuden ajankohtaisiin aiheisiin.

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa työskentelevä Heinonen kannusti jokaista, niin ihmisiä kuin yrityksiä ja järjestöjäkin, laatimaan tulevaisuusskenaarion ja päivittämään sen aina silloin tällöin. Näin syntyy kilpailuetua ja voimaantumista, hän vakuutti. Invalidiliitolle hän ehdotti 80-vuotisjuhlavuoden kunniaksi historiakatsauksen sijaan tulevaisuuskatsausta – miltä vaikkapa esteettömyys näyttää 80 vuotta tästä hetkestä eteenpäin?

Professori Sirkka Heinosen mukaan ei pidä tutkia ja ennakoida tulevaisuutta vaan ”tulevaisuuksia”, koska vaihtoehtoisia skenaarioita on useita. Ei pidä jumiutua miettimään käsiteltävissä olevaa asiaa kapeasti, vaan oltava rohkea pohdinnoissaan ja päätelmissään. Vaikuttavia megatrendejä riittää ja niiden vaikutukset ovat moninaisia. Esimerkiksi ilmastonmuutoksella, globalisaatiolla tai väestön ikääntymisellä voi olla yllättäviäkin vaikutuksia siihen, miten esteettömyyteen tullaan suhtautumaan tulevaisuudessa.

Heinonen ennakoi, että esteettömyys tulee olemaan tulevaisuudessa sivistysvaltion ja kehittyneen yhteiskunnan kriteeri. Tähän arvioon yhdyn mielelläni ja toiveikkaana.

Invalidiliitto on tehnyt ja tulee tekemään pitkäjänteistä ja monipuolista esteettömyystyötä. Esteettömyys, saavutettavuus ja yhdenvertaisuus ovat työtämme ohjaavia keskeisiä periaatteita.

Invalidiliiton esteettömyystyö tarkoitti aiemmin vain liikkumisen ja rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämistä. Esteettömyyden laaja-alaisuus on korostunut, kun liikkumisen ohella on alettu painottaa myös näkemisen ja kuulemisen esteettömyyttä.

Viime vuosina on saavutettavuus noussut tärkeäksi teemaksi esteettömyyden rinnalle. Saavutettavat palvelut, viestintä ja verkkosivut ovat yhtä tärkeitä asioita kuin se, että rakennukseen pääsee sisälle. Digitalisaatio on entisestään lisännyt saavutettavuuden merkitystä. Yksi saavutettavuusdirektiivin keskeisistä vaikutuksista on Invalidiliiton arvion mukaan osallisuuden vahvistaminen.

Pari vuotta sitten ratifioitu YK:n vammaissopimus ja tuore kansallinen toimintaohjelma antavat meille oivallisen selkänojan ja taustatuen, kun edistämme esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Ne ovat sopimuksen läpileikkaavia teemoja. Yhdenvertainen kohtelu ja aito osallisuus yhteiskunnassa ovat kaikkien oikeuksia. Esteettömyys tekee nämä mahdolliseksi.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Vaikuttamistoiminta

Invalidiliitto käy aktiivista vuoropuhelua järjestöjen, yritysten, poliittisten päättäjien, virkamiesten, mielipidevaikuttajien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Vaikuttamistoiminta on monitasoista yhteistyötä.