Hero image
kuva ihmisistä koulutuksessa peukut pystyssä.
Kirjoittanut Auli Tynkkynen 04.09.2018
Sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä ei voi enää välttyä kokemus-alkuisilta sanoilta. Hyvä niin! Kokemustietoa on hyödynnetty eri alojen opetuksessa tai ammattilaisten täydennyskoulutuksessa jo pitkään.

Yhä useammin kokemus-alkuiset toimijat osallistuvat myös sosiaali- ja terveysalalla palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. He voivat olla mukana esimerkiksi työryhmissä, jossa kehitetään hoitopolkuja tai arvioidaan palveluja.

Myös Invalidiliitolla on kolmisenkymmentä koulutettua kokemustoimijaa eri puolella Suomea. Nyt heidät löytää Invalidiliiton nettisivuilta maakunnittain kuvan ja lyhyen esittelyn kera.

Kokemustoiminta tuo tieteellisen tiedon rinnalle kokemuksellista tietoa, joka avaa näkökulmia sairastuneen, vammautuneen tai heidän läheisensä arkeen. Kokemustieto syventää ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista ja auttaa näin tunnistamaan asiakkaiden tarpeita entistä paremmin.

Kokemustieto voi myös muuttaa asenteita vammaisuutta kohtaan ja siten edistää yhdenvertaisuutta. Itse olen ollut kouluttamassa kokemustoimijoita sekä vastaanottamassa heidän näyttöluentojaan, jotka poikkeuksetta ovat olleet vaikuttavia. Kokemustoimijoiden kokemukset ja kertomukset herättävät tunteita ja siksi juuri ne voivat jättää pysyvän jäljen kuulijoiden mieleen ja parhaimmissa tapauksissa muuttaa myös tapoja toimia. Mitä mahtaa seurata, kun jatkossa kokemustieto otetaan järjestelmällisemmin mukaan palvelujen kehittämiseen? Siihen suuntaan olemme menossa, sillä kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen tultaneen myös kirjaamaan sosiaalihuoltolain 7 a § ja terveydenhuoltolain 25 b § pykäliin.   

Invalidiliitto kuuluu Kokemustoimintaverkostoon, jonka 36:sta järjestöstä löytyy yhteensä yli 600 kokemustoimijaa.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Koulutuksia ja tapahtumia

Invalidiliiton koulutuksen tavoitteena on edistää jäsenistön ja muiden fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa, lisätä tietoisuutta vammaisuudesta sekä tukea yhdistysten toimintaa. Tarjoamme kursseja, seminaareja, verkkokursseja, webinaareja ja tilauskoulutusta eri kohderyhmille.