Hero image
pohjoismaiden liput tangossa
Kirjoittanut Henrik Gustafsson 11.10.2018
Pohjoismainen liikuntavammajärjestö Nordiska Handikappförbundet (NHF) piti lokakuun alussa hallituksen kokouksensa Helsingissä. Invalidiliitto on jäsenjärjestö ja toimi tällä kertaa kokousisäntänä.

Kokousisännyys kiertää rotaatioperiaatteella eli jokainen liikuntavammajärjestö Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista ja Suomesta on vuorollaan kokouksen järjestäjä. Kokouksia on kaksi kertaa vuodessa ja toisen hallituksen kokouksen yhteydessä on jokin teemaseminaari. Esimerkiksi viimekeväisen kokouksen teemaseminaari Ruotsissa käsitteli kuolinapua ja vammaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Invalidförbundet rf är i full rulle i Norden

Yhteispohjoismainen miitinki eli tapaaminen tarjoaa monin tavoin kokemusten vaihtoa ja parhaiden käytäntöjen esiintuomista yhteispohjoismaisessa hengessä. Kaikki pohjoismaat ovat ratifioineet YK:n vammaisoikeussopimuksen ja siitä riitti puhuttavaa tälläkin kertaa. Fyysisesti vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus ja esteettömyys yhteiskunnassa ovat hallituksen kokouksen puheenaiheiden kestosuosikkeja. 

EU:n oikeusjärjestelmä vaikuttaa myös Pohjolan vammaisjärjestöissä. Erityisesti Ruotsin ja Tanskan vammaisjärjestöt nostivat EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpanon omissa järjestöissään. Suomi teki avauksia pohjoismaisen kehitysyhteistyön suuntaan, jos sieltä löytyisi yhtymäkohtia yhteistyöhön joissakin kehitysmaissa. Vammaiskumppanuus ry antoi myös oman panoksensa esitellessään kehitysyhteistyötoimintaansa. Invalidiliitto on myös Vammaiskumppanuus ry:n jäsen. 

NHF:n hallituksen kokoukseen osallistuminen oli minulle jo kuudes kerta toimihenkilön roolissa. Invalidiliiton kunniapuheenjohtaja Pekka Tuominen edustaa Invalidiliittoa NHF:n hallituksen jäsenenä. Kokouksessa käytettävä kieli on skandinaaviska eli ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset puhuvat omaa äidinkieltään ja islantilaiset pikemminkin tanskaa sekä suomalaiset ruotsia. Englantia käytetään joissakin esityksissä, mutta kokouksen pöytäkirjat ovat tällä hetkellä ruotsiksi.

Vaikuttamistoiminnassa NHF on saanut yhteistä rintamaa aikaiseksi. Esimerkiksi "Haluamme elämänapua, emme kuolinapua" oli yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa laadittu kriittinen kirjelmä keväällä 2018 kaikkien pohjoismaiden aiheen vastuuministereille. Suomessa NHF:n kirjelmä toimitettiin perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle.

NHF:llä on paikkansa myös Invalidiliiton toiminnassa ja mahdollistaa tiedonvaihdon sekä yhteisten pohjoismaisten instrumenttien hyödyntämisen. Onhan Euroopan Unionikin kopioinut ellei varastanut pohjoismaisen Ombudsman -laillisuusvalvontainstituution omaan toimintaansa. Myös muita yhteisiä teemoja löytyy pohjoismaista, kuten vaikkapa hyvinvointivaltio ja vammaisten osallistamisen mahdollistaminen sosiaali- ja terveyspalveluilla. Samoin tasa-arvo linkittyy esimerkiksi vammaisten naisten ja tyttöjen aseman edistämiseen yhteiskunnissa.


 

Jaa sosiaalisessa mediassa