Hero image
Pyörätuolilla liikkuva tulossa ulos autosta.
Kirjoittanut Marika Nordlund 17.05.2021
Paras pysäköintipaikka sijaitsee lähellä rakennuksen sisäänkäyntiä. Se houkuttelee autoilijaa, sillä ostokset saa tuotua helposti ja nopeasti kaupasta autoon. Paras pysäköintipaikka on mitoitukseltaan väljä, jolloin siihen on helppo pysäköidä, ja auton ympärillä on tilaa liikkua. Paras pysäköintipaikka on esteetön autopaikka - ja se on parhaassa mahdollisessa käytössä silloin, kun siihen pysäköi henkilö, joka tarvitsee sitä ja on siihen oikeutettu.

Suunnitteluohjeiden mukaan esteettömät autopaikat sijoitetaan rakennusten sisäänkäyntien lähelle siten, että kulkuväylä autopaikalta rakennukseen on esteetön ja mahdollisimman lyhyt. Jos mahdollista, esteettömät autopaikat sijoitetaan katoksen alle. Esteettömyysasetus määrää, että esteettömän autopaikan tulee olla vähintään 3,6 m leveä ja 5,0 m pitkä. Autopaikan kaltevuus voi pituus- ja sivusuunnassa olla korkeintaan 2 % eli 1:50. Tämä on tärkeää siksi, että esimerkiksi pyörätuolin tai rollaattorin hallinta on vaikeaa kaltevalla alustalla. 

Paras paikka kuuluu liikkumisesteisille ihmisille 

Esteettömiä autopaikkoja tarvitaan, jotta myös liikkumisesteiset ihmiset pääsevät palvelujen äärelle: esimerkiksi käymään ostoksilla, nauttimaan kulttuurista, harrastamaan sekä huolehtimaan hyvinvoinnistaan ja käyttämään terveyspalveluita. Esteettömät autopaikat ovat välttämättömiä monille liikkumisesteisille ihmisille – ne mahdollistavat yhdenvertaisuuden toteutumisen.  

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaikea liikkumiseste, näkövamma tai muu liikkumista vaikeuttava vaikea vamma. Taustalla on aina lääkärin arvioima lääketieteellinen haitta.  Pysäköintitunnus haetaan Traficomista. 

Koska näitä parhaita pysäköintipaikkoja on vain rajallinen määrä, on tärkeää varmistaa, että ne ovat juuri oikeanlaisessa käytössä. Niille ei pidä pysäköidä ilman liikkumisesteisen pysäköintitunnusta, eikä niitä pidä käyttää muihin tarkoituksiin, kuten marjojen myyntiin tai lumen säilytykseen.  

Huolehditaan siis kukin osaltamme, että esteettömiä autopaikkoja riittää niitä tarvitseville, ja meidän kaikkien on helppo liikkua! 

Invalidiliiton Helppo liikkua -viikkoa vietetään 17. - 23.5.2021. Kampanjan teemana on esteetön pysäköinti ja esteettömien pysäköintipaikkojen luvanvarainen käyttö.

Jaa sosiaalisessa mediassa