Hero image
Tietokoneen ruudulla näkyy sosiaalisen median keskustelupalsta. Kuvituskuva.
Kirjoittanut Henrik Gustafsson 18.03.2020
Koronavirusepidemia on vaikuttanut monin tavoin suomalaiseen arkeen. Valtiovalta on reagoinut toimenpiteillä ja elämme nyt poikkeustilassa. Kansallisen turvallisuuden nimissä kansalaisten perusvapauksia on rajoitettu, ja tämä on vaikuttanut mm. erilaisten tapahtumien peruuntumisiin.

Poikkeustilanteen rajoitukset aiheuttavat kansalaisissa turhautumista, ja ikävänä sosiaalisen median lieveilmiönä myös vihapuhe on yleistynyt verkossa. Tämä näkyy mm. siten, että erityisryhmiin kuuluville ihmisille, kuten vammaisille, on alkanut tulla vihaa uhkuvia viestejä. Heitä jopa syyllistetään muiden henkilöiden liikkumisen rajoittamisesta.

Vihapuhe leviää helposti verkon välityksellä ja saattaa johtaa vihatekoihin. Rikoslaissa ei ole erillistä viharikoksen määritelmää. On kuitenkin katsottu, että mikä tahansa rikos, joka on tehty henkilön ominaisuuden, kuten vammaisuuden takia, on viharikos.

Rikoksen uhrin vammaisuus on rikoslaissa mainittu rangaistuksen koventamisperusteena. Mikäli vammaista ihmistä solvataan, haukutaan tai hänestä levitetään verkossa valheellisia tietoja, on kyse kunnianloukkauksesta. Jos teko aiheuttaa suurta vahinkoa tai kärsimystä, kyse voi olla törkeästä kunnianloukkauksesta. Kunnianloukkausrikoksesta voidaan vaatia vahingonkorvausta.

Jo pelkästään tiedon levittäminen verkossa, että jollakin henkilöllä on tietty vamma, voi puolestaan olla yksityisyyden loukkaus. Vaikka tieto olisi sinänsä oikea, mutta henkilö ei ole sitä itse julkisesti tuonut esiin, niin silloin on kyse yksityisyyden loukkauksesta. Rikoslaissa on lisäksi kielletty niin fyysinen kuin henkinenkin pahoinpitely, joten kiusaaminen on tietyin edellytyksin rangaistavaa. Vammaisen henkilön syrjintä on niin ikään kielletty rikoslaissa.

YK:n vammaisoikeussopimus edellyttää, että vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia on noudatettava lakina. Se on myös käyttökelpoinen väline lisätä tietoisuutta vammaisuudesta (art. 8). Tässä yhteydessä tulee perustellusti todeta, että vammaisten ihmisarvo on loukkaamaton – aivan kuten muidenkin ihmisten. YK:n vammaisoikeussopimus takaa myös tehokkaat oikeussuojakeinot, jos vammaisten henkilöiden ihmisarvoa loukataan esimerkiksi vihapuheella verkossa.

Vaikka elämme poikkeuksellisissa oloissa, niin voimme elää siten, että otamme huomioon kaikki ihmiset. Ihmisten oma asenne ja vastuullinen käyttäytyminen mahdollistavat sen, että ilmapiiri toivottavasti pysyy puhtaana vammaisiin kohdistuvista vihapuheista. Lakimiehenä toivon ihmisten käyttäytyvän vastuullisesti, jotta rikoslakia ei tarvita. Poikkeusolot antavat mahdollisuuden ajatella ja toimia oman minän ulkopuolella.

Jaa sosiaalisessa mediassa