Hero image
Seminaarihuoneessa istumassa ihmisiä
Kirjoittanut Laura Poussa 28.11.2017
Vammaiskumppanuus ry järjesti parisen viikkoa sitten kaksi seminaaria Addis Abebassa, joihin osallistuin Invalidiliiton edustajana. Mukana oli myös etiopialaisen kumppanijärjestömme edustajat.

Vammaiskumppanuushan on kahdeksan suomalaisen kehitysyhteistyötä tekevän vammaisjärjestön yhteinen yhdistys ja jonka yksi perustajajäsenistä Invalidiliitto on. Se koordinoi ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyötukea saavaa monivuotista vammaiskumppanuusohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittyvissä maissa elävien vammaisten ihmisten olojen ja ihmisoikeuksien edistäminen. Vammaiskumppanuuden jäsenjärjestöistä Kuurojen Liitolla, Kynnys ry:llä, Invalidiliitolla ja Näkövammaisten Liitolla on kehityshankkeita paikallisten kumppanijärjestöjensä kanssa Etiopiassa. Myös Abilis-säätiö toimii aktiivisesti Etiopiassa.

Vammaiskumppanuuden yksi ohjelmatavoitteista on, että vammaisten ihmisten asiat nivotaan osaksi kaikkea kehitysyhteistyötä. Tämä inkluusiotavoite tarkoittaa, että esimerkiksi Suomen tukemat suuret kahden- tai monenväliset kehityshankkeet sisältävät suunnitelman siitä, kuinka vammaiset henkilöt ovat niissä osallisina ja voivat niistä hyötyä.

Kuva
Huoneessa ihmisiä
Vammaiskumppanuuden ohjelmasuunnittelija Mari Koistinen vetää inkluusioseminaaria


Kaksipäiväinen inkluusioseminaari kokosi yhteen suomalaisten vammaisjärjestöjen etiopialaiset kumppanijärjestöt ja niiden edustajat pohtimaan valtavirtaistamista eli inkluusiota. Seminaariin osallistuivat Kuurojen liiton etiopialainen kumppanijärjestö ENAD, Kynnys ry:n kolme etiopialaista yhteistyöjärjestöä eli Etiopian vammaisten naisten valtakunnallinen verkosto EWDNA, Etiopian kuurosokeiden yhdistys sekä Etiopian vammaisten kansainvälinen kehityksen keskus ECDD, Näkövammaisten liiton etiopialainen kumppanijärjestö ”Tukea vammaisille ihmisille” eli HPDO. Mukana olivat myös Invalidiliiton etiopialaisen kumppanijärjestön eli DDI:n (Disability Development Initiative) edustajat. DDI on pieni ja nuori liikuntavammaisten ihmisten Addis Abebaan perustama järjestö, joka edistää erityisesti liikuntavammaisten etiopialaisten taloudellista voimaantumista ja oikeutta työhön sekä esteettömyyttä paikallisessa yhteiskunnassa. Abilis säätiö tekee yhteistyötä ECDD:n kanssa.

Kuva
Pöydän takana istumassa kuusi tummaihoista ihmistä
Etiopian kuurojen ja kuurosokeiden järjestöjen edustajat osallistuivat.Tulkkaus englanniksi, viittomakielelle ja taktiili.

 

Seminaarissa paikalliset vammaisjärjestöt kertoivat siitä, millaisia yhteyksiä niillä tällä hetkellä on valtavirtatoimijoihin (viranomaiset, yritykset, muut kansalaisjärjestöt jne) Etiopiassa ja kuinka valtavirtaistumista eli inkluusiota voitaisiin vielä edistää.

Toisena seminaaripäivänä pidin esityksen Invalidiliitosta, sen rakenteesta sekä liittomme vaikuttamis- ja järjestötoiminnasta ja tuottamistamme palveluista esimerkkinä pohjoiseurooppalaisen vammaisjärjestön toiminnasta etiopialaisille sisarjärjestöillemme.

Seminaarissa keskusteliin myös paljon vammaisjärjestöjen keskinäisestä yhteistyöstä ja sen edistämisestä Etiopiassa. Kuten niin monessa muussakin maassa, vammaisjärjestökenttä on Etiopiassa kovin pirstaleinen. Kattojärjestöjä ja verkostoja on useampi ja kilpailunkin makua on aistittavissa! Silti yhteistyölle on selkeä tarve ja uusia foorumeita on syntymässä. Niinpä esimerkiksi Suomen Näkövammaisten liiton Etiopian kumppanijärjestön HPDOn toiminnanjohtaja, Jyväskylän Yliopistosta hiljattain tohtoriksi väitellyt Mr Abebe, on juuri nyt ideoimassa uutta etiopialaista vammaisjärjestöjen yhteistyöfoorumia Etiopian vammaisten ihmisoikeuksia edistämään.

Kuva
Tummaihoinen mies istumassa yllään punainen nahkatakki
Sokea tohtori Abebe puhuu

Vammaisinklusiivisia valtavirtahankkeita

Seminaarissa esiteltiin myös Etiopiassa toimiva laaja valtavirtahanke eli vesialan COWASH-hanke (https://www.cmpethiopia.org/)jonka rahoitukseen myös Suomen valtio osallistuu Etiopian hallituksen rinnalla. Siinä vammaisten ihmisten osallisuus ja tarpeet on pyritty ottamaan huomioon inkluusioperiaatetta noudattaen. Vammaisinkluusion edistämisestä COWASHissa vastaa suomalainen Etiopiassa työskentelevä vesialan asiantuntija Aino Himanen. Aino kertoi etiopialaisille kumppanijärjestöillemme hankkeesta ja sen tavoitteesta saattaa yli viisi miljoona ihmistä eri puolilla Etiopiaa veden äärelle. Hankkeessa rakennetaan esimerkiksi maaseudulle kaivoja, terveyskeskuksiin ja kouluihin WC- ja saniteettitiloja. Ne suunnitellaan esteettömiksi niin, että myös vammaiset henkilöt voivat niitä käyttää. Ajatuksena on myös, että vammaiset ihmiset maaseudulla ja siellä toimivat mahdolliset vammaisjärjestöt osallistuvat vesipisteiden suunnitteluun ja käyttöönottoon.

Etiopiassa on käynnistynyt myös hiljattain Jyväskylän Ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän Yliopiston sekä Etiopian ammattikoulutuksen viranomaisten yhteinen TECIT-hanke (https://www.jamk.fi/en/Research-and-Development/RDI-Projects/ethiopia/). Siinä suomalaiset asiantuntijat opastavat ja kehittävät etiopialaisia ammatillisen opetusalan asiantuntijoita inkluusion ja sen käytäntöjen kehittämisessä osana Etiopian ammatillisen koulutuksen järjestelmää. Hanketta vetää Maija Hirvonen JAMKista.

Vammaiskumppanuuden puheenjohtajan Kalle Könkkölä Kynnys ry:stä on myös ideoinut Etiopiaan vammaisjärjestöjen paneelia, joka toimisi yhteistyössä ja neuvonantajana Suomen Etiopian suurlähetystön kanssa koskien esimerkisi vammaisinkluusion edistämistä Etiopiassa.

Afrikkaan syntymässä oma Afrikan Vammaisfoorumi

Afrikkaan ollaan juuri nyt luomassa myös omaa Afrikan vammaisjärjestöjen kattojärjestöä eli Afrikan vammaisfoorumia Euroopan vammaisjärjestöjen kattojärjestön Euroopan vammaisfoorumin tapaan. Se piti strategiakokousta Addiksessa ja pääsin seuraamaan kokousta lyhyen tovin tarkkailijana Vammaiskumppanuuden Anun ja Marin sekä kahden tanskalaisen kolleegamme kanssa. Foorumin edustajat olivat Afrikan vammaisjärjestöjen alueellisten keskusten edustajia. Keskuksia vetävät maat ovat Kamerun, Mali, Etelä-Afrikka ja Kenia. Invalidiliitto sai muuten yhteistyöehdotuksen sekä togolaiselta ja ruandalaiselta vammaisten ihmisten järjestöltä.

Kuva
Selkäpäin oleva kuva ihmisistä istumassa valkoisissa korkeaselkäisissä tuoleissa seminaarissa
Afrikan Vammaisfoorumin strategiapajassa

 

Jaa sosiaalisessa mediassa