Blogit

Harvinaisten haasteet

Tanja Lehtimäki 25.2.2019
Torstaina 28.2.2019 vietetään kansainvälistä harvinaisten sairauksien päivää.

Laadukas kuntoutus ja toimivat apuvälineet tukevat toimintakykyä

Riitta Saksanen 22.2.2019
Haluan uskoa, että niin terapiatyössä kuin apuvälineiden kanssa työskentelevän kuntoutuksen ammattilaisen sisään on rakennettu ICF-ajattelu.

Esteetön yhteiskunta on kaikille yhdenvertainen

Johanna Hätönen 20.2.2019
Esteettömyys ja saavutettavuus ovat näkyvästi esillä Invalidiliiton vaaliteemoissa kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Vaalitavoitteissa yhdenvertaisuus, esteettömyys ja osallisuus ovat nostettu kärkiteemoiksi, joiden avulla liittomme haluaa muistuttaa poliitikkoja ja äänestäjiä toisistamme välittämisen tärkeydestä.

Invalidiliiton tutkimuksessa tapahtuu!

Sinikka Hiekkala 11.2.2019
Invalidiliitossa tutkitaan fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden arjessa pärjäämistä, siis toimintakykyä. Muita tutkimusaiheita ovat palveluiden käyttökelpoisuus ja vaikuttavuus. Kerron näistä aiheista lisää seuraavissa blogeissani.

Kolikon oikeudellinen puoli voimavararajauksesta

Elina Nieminen 29.1.2019
Olemme saaneet seurata kuumana käynyttä keskustelua paraikaa eduskunnan valiokuntakäsittelyssä olevan uuden vammaispalvelulakiesityksen henkilökohtaisen avun voimavararajauksesta.

Invalidiliitto panostaa fyysisesti vammaisten työllistymiseen

Anne Mäki 21.1.2019
Invalidiliitto julkisti 80-vuotisjuhlaseminaarissaan, että se panostaa fyysisesti vammaisten henkilöiden työllistymiseen miljoona euroa. Tämä on aivan mahtava uutinen! Selkeä ja huomattava määrä rahaa, jolla edesautetaan vammaisten henkilöiden työllistymistä.

Jäsenyhdistyksillä on tärkeä rooli vaalivaikuttamisessa

Laura Andersson 18.1.2019
Invalidiliiton jäsenyhdistyksissä tapahtuva vaikuttaminen on tärkeä osa Invalidiliiton yhteiskunnallisen vaikuttamisen kokonaisuutta. Jokainen jäsenyhdistys voi omalta osaltaan viedä eteenpäin Invalidiliiton vaaliohjelman viestejä ja tavoitteita

Yrittäjänä on osallisena yhteiskunnassa

Sinikka Winqvist 13.12.2018
Osatyökykyisten työllisyydestä on puhuttu paljon tällä hallituskaudella.

Vammaisten henkilöiden oikeus liikkumiseen on varmistettava

Henrik Gustafsson 3.12.2018
Liikkuminen on ihmisen luonnollinen perusoikeus ja oikeastaan osallistumisen edellytys. Liikkumisvapauden täysimääräinen käyttäminen edistää vammaisen ihmisen itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeutta, jotta vammainen henkilö voi elää omannäköistä eloisaa elämää.

Uusi vammaislaki - valmennus ja tuki sekä henkilökohtainen apu peilikuvat toisilleen

Elina Nieminen 12.11.2018
Lakiesitys uudeksi vammaispalvelulaiksi on annettu eduskunnalle. Ehdotetun lain keskeinen lähtökohta on, että vammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja osallisuus toteutuvat olennaisena osana ihmisarvoista elämää.