Hero image
Kuvituskuva.
Kirjoittanut Laura Poussa 14.12.2021
Millaiset ovat tuntemukseni Invalidiliiton kehitysyhteistyöstä vuoden 2021 päättyessä? Takana on pandemiasta huolimatta tuloksellinen vuosi molemmissa Afrikan kumppanimaissamme eli Sambiassa ja Etiopiassa. Uudet virtuaalisen kanssakäymisen mahdollisuudet ovat myös tiivistäneet Invalidiliiton yhteydenpitoa molempien kumppaneidemme eli ZNAPDin ja DDI:n kanssa.

Tämä siitäkin huolimatta, että vuotuista monitorointikäyntiä ei Invalidiliitosta voitu toteuttaa kumpaankaan maahan. Myös Vammaiskumppanuus ry, jossa Invalidiliitto toimii kuuden muun vammaisalan kehitysyhteistyötä tekevän suomalaisen vammaisjärjestön kanssa, on aloittanut tänä vuonna uusien virtuaalisten koulutusten järjestämisen, joissa on mukana meidän suomalaisten lisäksi vammaisjärjestöaktiiveja yli kymmenestä eri maasta ja neljästä eri maanosasta. Nämä ovat rikastuttaneet ja avartaneet myös meidän suomalaisten ymmärrystä vammaisjärjestö- ja ihmisoikeustyöstä täysin uudella tavalla globaalissa ympäristössä!  

Afrikan maaseutua ja urbaania kaupunkiympäristöä 

Vaikka Invalidiliiton kumppanimaat sijaitsevat Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja kuuluvat Afrikan itäiseen puoliskoon, ne ovat hyvin erilaisia. Myös yhteistyöjärjestömme ovat erilaisia. Sambian kumppanijärjestömme ZNAPD muistuttaa pitkälti Invalidiliittoa, sillä se on suuri jäsenistöpohjainen liikuntavammaisten ihmisten oma järjestö, jolla on yhdistyksiä eli brancheja ja niiden muodostamia provinssitason yhteistyöfoorumeita eri puolilla Sambiaa. ZNAPD tavoittaa vammaiset ihmiset kaukana maaseudulla. Tämä onkin sen erityispiirre mutta myöskin haaste, sillä vammaisten ihmisten elinolosuhteet ovat hyvin haasteelliset Sambian köyhällä maaseudulla; välimatkat ovat pitkiä ja kulkuyhteydet ongelmallisia.  

Kuvituskuva.
Katondwe-branchin tapaaminen Sambiassa.


Etiopian kumppanijärjestömme DDI on taas liikuntavammaisten etiopialaisten vuonna 2010 perustama pieni järjestö, joka sijaitsee Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa. DDI toimii siis täysin urbaanissa afrikkalaisessa ympäristössä. Toisaalta taas Afrikan sarvessa sijaitseva väkirikas Etiopia on maana paljon alttiimpi riskeille ja vakaville konflikteille kuin Sambia, joka on perinteisesti rauhallinen afrikkalainen maa. 

Vaalivaikuttamista Sambiassa 

Sambian poliittinen johto vaihtui elokuun vaalien myötä. Elokuussa järjestettyjen vaalien tuloksena paikallinen oppositio voitti ja presidentiksi valittiin Hakainde Hichilema UNDP-puolueesta (Sambian kansallisen kehityksen yhtenäispuolue). ZNAPDin strategiana ennen ja jälkeen vaaleja on ollut suora vuorovaikutus ehdokkaiden ja päättäjien suuntaan sekä vaikuttamistyö paikallisten uskonnollisten johtajien ja kyläpäälliköiden kautta vammaisten sambialaisten elinolosuhteiden ja oikeuksien edistämiseksi. ZNAPDin jäsenistö eri puolillla Sambiaa sai myös koulutusta paikallisen vaalilautakunnan toimesta, jotta myös vammaiset sambialaiset pääsisivät osallistumaan vaaleihin ja käyttämään äänioikeuttaan yhdenvertaisesti ja esteettömästi muiden kanssa. ZNAPDin jäsenet avustivat myös äänestyspaikoilla ja toimivat esteettömyystarkkailijoina.  

Esteettömyys edellä Etiopiassa 

Invalidiliitto on toteuttanut vuodesta 2020 alkaen uutta pilottihanketta yhteistyössä paikallisen etiopialaisen kumppaninsa DDI:n kanssa, jonka tavoitteena on edistää erityisesti rakennetun ympäristön esteettömyyttä ja esteettömyysosaamista Addis Abebassa. Hankkeemme edistää suoraan YK:n vammaissopimuksen esteettömyyttä koskevan artiklan nro 9 sisältöjä.  

Esteettömyyskoulutusta Etiopiassa.
Esteettömyyskartoituskoulutusta Etiopiassa.


Korona-pandemia vaikeutti DDI:n toimintaa. Suurin osa päättyvälle vuodelle suunnitelluista koulutus- ja yhteistyötapaamisista jouduttiin perumaan. Tästä huolimatta DDI onnistui saavuttamaan vuoden 2021 tärkeimmän tavoitteensa. Se järjesti koulutuskokonaisuuden esteettömästä suunnittelusta ja esteettömyyskartoituksesta 195 Addis Abeban yliopiston valmistumisvaiheen arkkitehti- ja insinööriopiskelijalle yhteistyössä Addis Abeban yliopiston kanssa syyskuun lopulla. Koulutus toteutettiin 50 henkilön ryhmissä paikallisia koronarajoituksia noudattaen.

Yksi kouluttajista oli maaliskuun alusta DDI:n työntekijänä aloittanut arkkitehti Mekdelawit Tesfaye, joka on saanut esteettömyysoppia Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEltä ja paikan päällä aiemmin Addiksessa esteettömyydestä kouluttaneelta arkkitehti Kiki Pesolalta. Erityisen merkittävää DDI:n ja EiABCin syyskuussa järjestetystä esteettömyyskoulutuksesta teki se, että tällä kertaa etiopialaiset vastasivat koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta täysin itsenäisesti. Lue lisää Etiopian arkkitehtiopiskelijoiden esteettömyyskoulutuksesta Invalidiliiton kotisivuilta. 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa