Kaksi tyttöä tietokoneella. Kuvituskuva.
Tältä sivulta löydät tietoa Etäsope, Etäsopeutumisvalmennus järjestöjen kohderyhmille -hankkeen tavoitteista, johtamisesta ja kumppaneista.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoite on tuottaa hyvinvointia sairausperusteisille kohderyhmille ja  tutkia sekä kehittää järjestöjen etäsopeutumisvalmennusta järjestöjen omilla asiakaskohderyhmillä.

Hankkeen osatavoitteina on

 • Asiakkailla on kotoa käsin saavutettavissa teemojen mukaisesti vaikuttavia sopeutumisvalmennuskursseja.
 • Asiakkaat voivat osallistua kursseille, joissa täyttyy sopeutumisvalmennuksen keskeiset elementit eli ns. laatukriteerit täyttyvät.
 • Asiakkailla on käytössä yhtenäinen tapa laatia tavoitteet sopeutumisvalmennuskursseilla.
 • Asiakkailla on käytössä ICF-luokituksen viitekehyksen mukainen toimintakyvyn ja oman elämän itsearviointimenetelmä.
 • Järjestöillä on yhteinen verkkoalusta ja toimintamalli etäsopeutumisvalmennuskurssien järjestämiseen.

Johtaminen

Invalidiliitto

Kumppanit

 • Aivoliitto 
 • Allergia-, iho- ja astmaliitto 
 • Epilepsialiitto
 • Kuntoutussäätiö
 • Lihastautiliitto
 • Mielenterveyden keskusliitto
 • Munuais- ja maksaliitto
 • Neuroliitto
 • Suomen Syöpäyhdistys 
 • Suomen Sydänliitto
 • THL

Materiaalit

Hankkeen tuotoksina syntyi materiaalit verkkokurssien järjestämiseen ja video kursseille osallistuneiden asiakkaiden kokemuksista.

Harvinaisena joukossa -kurssipohja (PDF)
Keinoja omaan hyvinvointiin -kurssipohja (PDF)
Rohkeasti mä -kurssipohja (PDF)
Tukea työelämässä jaksamiseen -kurssipohja (PDF)
Hakemuslomake (PDF)
Omat tavoitteeni -lomake (PDF)
Palautekysely (PDF)

Piirrosvideo Etäsopeutumisvalmennus järjestöjen asiakkaille -hankkeelle.

Rahoitus

STEA 

Toteutusaika

2018-2021

Lisätietoja: dosentti, tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkala, Invalidiliitto,  etunimi.sukunimi@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa