Etäsope, Etäsopeutumisvalmennus järjestöjen kohderyhmille

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja tutkia 10 järjestön etäsopeutumisvalmennusta järjestöjen omilla asiakaskohderyhmillä. Järjestöt ovat Aivoliitto, Allergia-, iho- ja astmaliitto, Epilepsialiitto, Invalidiliitto, Lihastautiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Suomen Syöpäyhdistys ja Suomen Sydänliitto.

Yhteiskehittämisen malleja testataan ja arvioidaan hyödyntäen tuoreita kokemuksia etäkuntoutuskokeiluista. Arvioinnin kehittämiseen ja yhtenäistämiseen kuuluu asiakaslähtöinen tavoitteiden asettaminen ja elämän arviointi sekä näiden seuraaminen, mm. itsearviointikysymyksillä (PROMIS®). Tuloksena syntyy yhteinen verkkokuntoutusalusta ja toimintamalli järjestölähtöisestä sopeutumisvalmennuksesta. Hanke toteutetaan vuosina 2018 - 2020.

Hankkeen päätavoite on tuottaa hyvinvointia sairausperusteisille kohderyhmille ja tarkemmin mukana olevien järjestöjen edustamille asiakaskohderyhmille. Hankkeen osatavoitteina on:

  • Asiakkailla on kotoa käsin saavutettavissa teemojen mukaisesti vaikuttavia sopeutumisvalmennuskursseja
  • Asiakkaat voivat osallistua kursseille, joissa täyttyy sopeutumisvalmennuksen keskeiset elementit eli ns. laatukriteerit täyttyvät
  • Asiakkailla on käytössä yhtenäinen tapa laatia tavoitteet sopeutumisvalmennuskursseilla
  • Asiakkailla on käytössä ICF-luokituksen viitekehyksen mukainen toimintakyvyn ja oman elämän itsearviointimenetelmä
  • Järjestöillä on yhteinen verkkoalusta ja toimintamalli etäsopeutumisvalmennuskurssien järjestämiseen

Hanke toteutetaan 12 järjestön yhteistyönä. Invalidiliitto on päävastuussa hankkeen johtamisesta. THL vastaa valtakunnallisesti PROMIS-mittareiden käännöstyöstä ja sen koordinoinnista. Kuntoutussäätiö on mukana kurssien toimivuuden arvioinnissa. Hanke mahdollistaa yhteiskehittämisen ja yhteistyön tuloksena syntyneiden kurssien testaamisen, yhteisen verkkoalustan ja toimintamallin syntymisen ja käyttöönoton kaikissa järjestöissä. Hanke on STEAn rahoittama.

Etäsopeutumisvalmennus esittely (pdf) >>

Lisätietoja: dosentti, tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkala/ Invalidiliitto -konserni.  Sähköposti: etunimi.sukunimi@invalidiliitto.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa