Hankkeen tarkoituksena oli selvittää valtakunnallisesti fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten nuorten määriä sekä heidän tarpeitaan ja toiveitaan mielekkäistä toimintamuodoista yhteiskunnassa.

Tutkimus jakaantui kahteen osaan. Liikkumisrajoitteiset nuoret Suomessa toteutettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Invalidiliiton kanssa. Tutkimuksessa selvitettiin liikkumisrajoitteisten nuorten lukumäärää Suomessa tutkimalla kahta eri THL:n syntymäkohorttia sekä Kouluterveyskyselyn vuoden 2017 aineistoa. Lisäksi nuorten elämänlaatua ja syrjäytymisriskejä mitattiin yhdistelemällä eri viranomaisten rekisteritietoja sekä tutkimalla vastauksia Kouluterveyskyselystä.

Toisessa osassa selvitettiin nuorten tarpeita ja toiveita yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian kanssa. Yksilö- ja fokusryhmähaastatteluihin osallistui yhteensä 27 nuorta.

Tutkimustulosten avulla kehitetään uusia toimintamuotoja ja -tapoja, joiden avulla vammaisia nuoria voidaan saada mielekkään toiminnan ja vertaistuen piiriin. 

Tutkimus toteutettiin 1.10.2018 – 18.6.2019. Päärahoittaja oli OLVI-säätiö. Lisäksi Invalidiliitto, THL ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu omarahoittivat tutkimusta.

Vastuututkija, dosentti, tutkimusjohtaja Sinikka Hiekkala/ Invalidiliitto-konserni.  Sähköposti: etunimi.sukunimi@invalidiliitto.fi.

Raportit:

1. Kivelä, Juha; Nurmi-Koikkalainen, Päivi; Ristikari, Tiina; Hiekkala, Sinikka (2019) Liikkumisrajoitteiset nuoret Suomessa.  Määrät, diagnoosit, syrjäytymisriskit ja elämänlaatu. Työpaperi : 2019_019

Julkaisun pysyvä osoite on http://www.julkari.fi/handle/10024/138214

Lue osatutkimuksen tiedote täältä >>

2. Eriksson, Susan. Vammaisten asema, vaikuttaminen ja digitaalisuus – liikkumisrajoitteisten nuorten kiinnostuksen kohteet ja mielekkäät toimintamuodot yhteiskunnassa

Lue tutkimus tästä (pdf)

Lue osatutkimuksen tiedote täältä >> 

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa