Kuvakollaasi erilaisten ihmisten kasvokuvista. Kuvituskuva.
Jotta potentiaalinen jäsen muuttuisi oikeasti yhdistyksesi jäseneksi, yhdistyksesi pitää vastata johonkin hänen tarpeeseensa. Mikä teidän yhdistyksessänne vetoaa uusiin tulijoihin? Miksi yhdistykseen kannattaisi liittyä uutena jäsenen? Mitä iloa ja hyötyä jäsenyydestä on, mitä yhdistys tarjoaa jäsenilleen? Miksi juuri teidän yhdistyksenne eikä joku muu tapa viettää vapaa-aikaa?

Yhteispelillä ja positiivisilla huhuilla

Jäsenhankintaan tarvitaan kaikkia yhdistyksen jäseniä. Puskaradio ja suosittelu ovat yksi tärkeimmistä keinoista uusien jäsenten hankinnassa. Kun yhdistyksessä on mukavaa ja jäsenet ovat tyytyväisiä, he ovat valmiita suosittelemaan sitä muillekin. Rohkaiskaa jäseniä kertomaan omista kokemuksistaan ja jäsenyyden merkityksestä heidän elämässään. Näyttäkää, että teillä on kivaa!

Miltä yhdistys näyttää ulospäin?

Jotta yhdistyksen toiminnasta välittyisi oikea ja ajan tasalla oleva kuva, yhdistyksen verkkosivut, esite ja sosiaalisen median kanavat on syytä päivittää. Varmistakaa, että yhdistykseen on helppo olla yhteydessä eri tavoilla. Hyödyntäkää sosiaalista mediaa kertoessanne yhdistyksestä. Viekää yhdistyksen esitteitä, jäsenhakemuslomakkeita tai muuta infoa paikkoihin, joissa voitte tavoittaa potentiaalisia jäseniä tai olennaisia sidosryhmiä. Miettikää, missä eri tilaisuuksissa tai tapahtumissa voisitte olla mainostamassa yhdistystä tai järjestäkää itse tilaisuuksia. Hyödyntäkää myös paikallismedioita. Muistakaa myös Invalidiliiton Tule mukaan toimintaamme -esite.

Jäseneksi liittyminen

Tehkää liittyminen helpoksi. Laittakaa jäsenhakemuskaavake yhdistyksen nettisivuille tai lisätkää linkki Invalidiliiton sivuilla olevaan jäsenhankintalomakkeeseen. Pitäkää jäsenhakemuslomakkeita saatavilla. Jäsenhakemuslomakkeita voitte tilata Invalidiliitosta.

Toivottakaa uudet jäsenet tervetulleiksi

Toivottakaa uudet jäsenet tervetulleeksi. On mukavaa tulla uuteen porukkaan, kun tuntee olevansa tervetullut.  Kootkaa yhdistyksestä tietopaketti uudelle jäsenelle. Järjestäkää uusien jäsenten tilaisuuksia, joissa voitte esitellä sekä yhdistyksen että Invalidiliiton toimintaa. 

Materiaalia uudelle jäsenelle

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa