25.04.2017

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamiseksi

 

Invalidiliitto edustaa 149 jäsenyhdistyksensä kautta 30 000 fyysisesti vammaista ja toimintaesteistä suomalaista. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Invalidiliitto edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Invalidiliitto myös luovuttaa avustajakoiria fyysisesti vammaisten henkilöiden itsenäisen toimintakyvyn mahdollistamiseksi ja lisäämiseksi.

 

Asetusluonnoksen sanamuotoja pitää tarkentaa

Invalidiliiton mielestä asetusluonnoksessa kuvattu sääntely ja terminologia ”muu avustajakoira” poistaisi asetuksesta nimenomaisesti nykyisesti säännellyn liikkumisrajoitteisen henkilön avustajakoiran pääsyn elintarvikehuoneiston asiakastiloihin. Lisäksi asetusluonnoksessa mainittu ”muu avustajakoira” aiheuttaa sekoittumisvaaran, mitä avustajakoiralla ylipäätään tarkoitetaan. Avustajakoiratoiminnan kokonaisprosessi ja avustajakoira on sertifioitu ja auditoitu. Tunnisteina nimetyllä avustajakoiran käyttäjällä on id-kortti sekä hänelle käyttöönluovutetulla avustajakoiralla tunnisteliivit joiden avulla ympäristö tunnistaa virallisen avustajakoiran.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen artiklan 20 mukaan sopimuspuolen, kuten Suomen, ”on toteutettava tehokkaita toimia varmistaakseen vammaisille henkilöille mahdollisimman itsenäisen henkilökohtaisen liikkumisen muun ohessa a) helpottamalla vammaisten henkilöiden henkilökohtaista liikkumista sillä tavalla ja silloin kuin he haluavat.”      

 

Invalidiliitto esittää seuraavaa sanamuotomuutosta asetuksen pykäläehdotukseen:

18 § Eläinten pääsy elintarvikehuoneistoon:

Näkövammaisen opaskoiran, kuulovammaisen kuulokoiran, fyysisesti vammaisen henkilön avustajakoiran (…) saa tuoda elintarvikehuoneiston asiakastiloihin.

 

Helsingissä 21. päivänä huhtikuuta 2017

 

INVALIDILIITTO RY

 

Petri Pohjonen                                      Laura Andersson
Pääjohtaja                                               Yhteiskuntasuhdejohtaja

 

Lisätietoja antaa: Henrik Gustafsson, lakimies, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi, puh. 044 765 0693

 

Jaa sosiaalisessa mediassa