Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
16.03.2020
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on pyytänyt lausuntoja useista tieliikennelain alaisista määräysluonnoksista. Invalidiliitto antoi lausunnon autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista, joissa säännellään esteettömästä ajoneuvosta.

Invalidiliitto ehdottaa lausunnossaan, että esteettömissä ajoneuvoissa saisi olla pyörätuolipaikkoja ja niiden kanssa vaihtoehtoisia istumapaikkoja, jotka eivät kasvata kokonaisistumapaikkamäärä. Tietoomme on tullut, että nykyinen määräyksen lauserakenne on aiheuttanut ongelmia katsastuksessa ja rekisteröinnissä. Siksi ehdotamme, että ajoneuvoluokan M1 (1+8) esteettömässä ajoneuvossa voisi olla edelleen kuljettajan lisäksi kahdeksan istumapaikkaa ja niiden kanssa vaihtoehtoisia pyörätuolipaikkoja.

Suurissa esteettömissä ajoneuvoissa vähintään kaksi pyörätuolipaikkaa

Lisäksi Invalidiliitto ehdottaa, että pienessä esteettömässä ajoneuvossa tulisi olla vähintään yksi pyörätuolipaikka ja suuressa esteettömässä ajoneuvossa vähintään kaksi pyörätuolipaikkaa. Pyörätuolipaikan leveys on vähintään 0,75 metriä ja pituus vähintään 1,10 metriä.

Esitetty tarkennus isoille esteettömille takseille kahden pyörätuolipaikan vaatimuksen osalta voisi tuntumamme mukaan rohkaista alaa suuren esteettömän kaluston hankintaan, koska se tuo lisävalmiuksia auton käyttöön. Esimerkiksi hengityshalvauspotilaat tai muut jatkuvaa avustamista tarvitsevat välttämättä suurempia ajoneuvoja ja useita pyörätuolipaikkoja, joissa avustaja pääsee istumaan matkustajan vieressä. Maaseudulla ja haja-asutusalueilla monikäyttöisyys on taksiyrittäjille elinehto.

- Liikenteenharjoittajia kannustaa kaluston hankintaan, kun suuren esteettömän auton käyttövalmiudet lisääntyvät. Näin se lisää myös suoraan erityisryhmien palveluiden saatavuutta, Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen toteaa.

Invalidiliiton ehdotuksia tukee myös ajoneuvolain sekä ajoneuvojen viimeaikainen tekninen kehitys. Esteetön ajoneuvo tarkoittaa aiemmin kutsuttuja invatakseja sekä pienempiä ajoneuvoja, joissa voidaan kuljettaa matkustajaa pyörätuolissa istuen.

Lue Invalidiliiton lausunto Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille >>

Jaa sosiaalisessa mediassa