12.06.2017

Luonnos hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta sekä ympäristöministeriön asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista

Invalidiliitto on lausunut luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista. Lausunnossaan liitto on kiinnittänyt huomiota esteettömyysnäkökohtiin.

Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisen osalta liitto ehdottaa lausunnossaan, että rakennuksen kerrosalaa laskettaessa tulisi rajata ulkopuolelle esteettömyydestä mahdollisesti aiheutuva lisätila. Samaan tapaan lakiehdotuksessa jo nyt esitetään, että rakennuksen rakennettavaksi sallitun kerrosalan voi ylittää esimerkiksi väestönsuojan rakentamiseen tarvittavan pinta-alan verran. 

Asuin-, majoitus- ja työtiloja koskevan asetuksen osalta Invalidiliitto tuo esiin huonealan ja asuinhuoneiston vähimmäiskoon merkityksen esteettömyyden toteuttamisen kannalta. 

Lue koko lausunto >>

Jaa sosiaalisessa mediassa