09.08.2017

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi liikkumispalveluita koskeviksi olennaisiksi tiedoiksi

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa valtioneuvoston asetusluonnoksesta liikkumispalveluita koskevista olennaisista tiedoista.

Invalidiliitto esittää lausunnossaan esteettömyys- ja saavutettavuus –palveluita koskevien ratkaisujen tarkentamista kaikissa asetuksen luetelluissa liikkumispalveluissa:

  1. henkilöiden kuljetuspalvelut, asemat
  2. asemat, satamat ja muut terminaalit 
  3. ajoneuvojen vuokrauspalvelut ja kaupalliset yhteiskäyttöpalvelut
  4. yleiset kaupalliset pysäköintipalvelut ja
  5. välityspalvelut.

Esteettömiä ja saavutettavia palveluja koskevat tiedot tulee aina antaa selkeästi myös sähköisten aikataulu- ja varausjärjestelmien kautta. Asetuksessa tulee lisäksi huomioida läpileikkaavasti YK:n vammaissopimuksen esteettömyys –vaatimukset sekä yhdenvertaisuuslaki.

Liikennepalvelulaki velvoittaa henkilöliikenteen liikkumispalvelujen tarjoajat avaamaan palveluaan koskevat olennaiset tiedot. Tämä koskee kaikkia liikennemuotoja ja kaikkia toimijoita. Olennaiset tiedot vaihtelevat palvelutyypeittäin. Asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset siitä, mitä ovat vaadittavat olennaiset tiedot palveluittain.

Lisätietoa: Elina Nieminen, Invalidiliitto, lakimies, elina.nieminen(at)invalidiliitto.fi

Lue koko lausunto >>

Jaa sosiaalisessa mediassa