Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
10.07.2020
Oikeusministeriö antoi työryhmämietinnön kuluttajapalveluita ja asiakkaansuojaa koskevista lakiesityksistä. Kuluttajapalveluita koskevia henkilöpalveluita on koettu tarpeellisiksi vahvistaa omilla kuluttajasuojalain säännöksillä. Asiakkaansuojaa julkisyhteisön järjestämissä palveluissa aiotaan vahvistaa säännöksillä, jotka koskevat asiakasmaksujen alentamista ja vahingonkorvauksen maksamista virhetilanteissa.

Invalidiliitto pitää oikeusministeriön työryhmämietintöä oikeansuuntaisena. Kuluttajansuojaa tulee vahvistaa henkilöpalveluissa. Lisäksi on kannatettavaa, että asiakkaansuojaa parannetaan myös julkisyhteisön järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa siten, että virhetilanteissa olisi mahdollista saada rahallinen korvaus. 

Invalidiliitto kuitenkin paheksuu sitä, ettei työryhmässä ollut mukana lainkaan vammaisjärjestöjen edustajia, vaikka YK:n vammaissopimus sitä edellyttää. Vammaisten ihmisten asema kuluttajana ei oikein nouse esiin esitetyissä kuluttajansuojalain säännöksissä eikä vertailua ole tehty yhdenvertaisuuslain (15 §) palvelun ja tavaran tarjoajien velvoitteeseen tehdä kohtuullisia mukautuksia vammaisille henkilöille, mitä Invalidiliitto lausunnossaan edellytti.

Invalidiliitto nosti esiin lausunnossaan julkisyhteisön asiakkaansuojaa koskevan rahallisen hyvityksen korvausvelvollisuuden erityisesti välttämättömien vammaispalveluiden virhetilanteissa. Aivan näin pitkälle työryhmämietintö ei mennyt, vaan se pysytteli asiakasmaksujen alentamisessa ja enintään vahingonkorvauksen maksamisessa sosiaali- ja terveyspalveluiden virhetilanteissa. 

Nähtäväksi jää, miten työryhmämietintö etenee, koska työryhmässä opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja jätti eriävän mielipiteen koulutuspalvelujen osalta. Sosiaali- ja terveysministeriön edustaja jätti puolestaan eriävän mielipiteen sosiaali- ja terveyspalveluita koskevaan asiakkaansuojasääntelyyn.

Lue Invalidiliiton lausunto oikeusministeriölle henkilöpalveluja koskevasta kuluttajansuoja- ja asiakkaansuojasääntelystä (pdf) 

Jaa sosiaalisessa mediassa