Kuvituskuva.
01.07.2021
Invalidiliitto esittää, että esteettömyys tulee huomioida nykyistä vahvemmin järjestöavustusten myöntämisen kriteerinä. Liitto pitää avustuskäytänteiden yhdenmukaistamista perusteltuna ja kannustaa ripeään etenemiseen asiassa. Nämä asiat liitto nosti esiin järjestöjen valtionavustuskäytäntöjen kehittämistä koskevassa lausunnossaan.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoja järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa toimiva järjestöjaosto on selvittänyt, minkälaisia valtionavustuksia järjestöille myönnetään rahapelitoiminnan tuotosta ja millaisia avustuskäytäntöjä maa- ja metsätalousministeriössä, opetus- ja kulttuuriministeriössä sekä sosiaali- ja terveysministeriössä on.  

Avustuksensaajien yhdenvertaisuus ei vielä toteudu 

Järjestöjaosto teki kahdeksan ehdotusta järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Invalidiliitto suhtautuu ehdotuksiin myönteisesti, mutta huomauttaa, että ehdotukset pysyttelevät kovin yleisellä tasolla.  

– Yksityiskohdat ovat monin osin vielä piilossa. Toimeenpano ratkaisee, sanoo Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson.  

Invalidiliitto kannustaa uudistamaan valtionavustuskäytäntöjä ripeästi.  

– Erilaisia avustusmekanismeja ja arviointikriteereitä on niin paljon, että avustuksensaajien yhdenvertaisuus ei tällä hetkellä toteudu. Samaan aikaan on selvää, että järjestöillä on ominaispiirteitä, jotka eivät taivu helposti yhteiseen malliin. Yhtälö ei ratkea helposti, mutta käytäntöjen yhdenmukaistamiseen on tähdättävä voimakkaasti, sanoo Andersson.  

Miten vaikuttavuutta arvioidaan?  

Invalidiliiton lausunnossa kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan mittaamiseen ja arviointiin.  

– Suomalaisella järjestökentällä on hyvin erilaisia toimijoita ja täysin yhdenmukaisten mittareiden laatiminen lienee mahdoton tehtävä. Kaikki järjestöjen toiminta ei edes välttämättä ole helposti mitattavissa, vaikka tuloksia olisikin mahdollista arvioida, sanoo Andersson.  

Invalidiliitto korostaa lausunnossaan, että järjestöjen toiminnan mittaamista ja arviointia tulisi kehittää niin, että yhteiskunnallinen vaikuttavuus pystyttäisiin huomioimaan nykyistä paremmin.  

Lisäksi Invalidiliitto muistuttaa, että järjestöjen on oltava mukana arvioinnin ja mittareiden kehittämisessä. Tehtävä ei ole helppo: arviointiperusteet on luotava toisaalta riittävän yleisiksi, jotta niillä voidaan arvioida kaikkia yleisavustuksien saajia ja toimintaa yhdenvertaisesti, mutta samalla niin täsmällisiksi, että todellista arviointia pystytään tekemään.  

Esteettömyys ehdoksi 

Järjestöautonomian suuri merkitys nostetaan esiin Invalidiliiton lausunnossa.  

– Järjestöillä tulisi olla mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa omaa toimintaansa ilman, että sitä ohjeistetaan liian yksityiskohtaisesti avustuksen myöntäneen tahon suunnasta, sanoo Andersson. 

Invalidiliitto ehdottaa, että yhtenä avustusten myöntämisen ehtona olisi tilojen ja toimintojen esteettömyys ja saavutettavuus. Tämä vastuullisuuteen liittyvä elementti korostaisi kansalaisten yhdenvertaisuutta ja lisäisi vammaisten henkilöiden mahdollisuutta olla osallinen yhteiskunnassa. Vastuullisuuden, yhdenvertaisuuden ja hyvän hallinnon on Invalidiliiton näkemyksen mukaan oltava keskeisessä roolissa koko valtionavustusprosessin ajan.  

Järjestöt osallistettava aidosti 

Jatkosuunnittelua tekevään toimeenpanoryhmään on tulossa järjestöedustus.  

– Dialogin on oltava aitoa ja vuorovaikutteista, jotta osallisuus toteutuu. Toivottavasti uusi valtionavustuskäytäntö rakentuu kaiken kaikkiaan avoimuudelle, läpinäkyvyydelle, vuoropuhelulle ja luottamukselle. Byrokratiaa voidaan varmasti jossain määrin karsia, jotta järjestöt voisivat suunnata voimavarojaan enemmän varsinaiseen toimintaansa ja vähemmän raportointiin, sanoo Andersson.  

Lausuntonsa yhteenvedossa Invalidiliitto toteaa, että ”yhteisiä varoja on käytettävä vastuullisesti. Sekä järjestöjen toiminnan että resurssien kohdentumisen kannalta on järkevää, että valtionavustuskäytänteet ja -prosessit ovat selkeitä ja yhdenmukaisia.” 

Lue Invalidiliiton järjestöjen valtionavustuskäytäntöjen kehittämistä koskeva  lausunto (pdf). 

Lisätietoa: Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja, Invalidiliitto, laura.andersson@invalidiliitto.fi

Tutustu myös näihin

Valtionavustustoiminnan kehittäminen valtiovarainministeriön sivuilla.

Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt : Ehdotukset niiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi valtioneuvoston sivuilla.

  

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa