17.11.2017

Työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittaminen sekä lineaarinen malli. Työryhmäraportti 2017:32

Invalidiliitto on lausunut sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän raportista (2017:32). Työryhmän raportti liittyy OTE-kärkihankkeen kannustinloukut -projektiin, jossa on selvitetty työnteon lisäämisen kannusteita työkyvyttömyyseläkkeellä.

Tavoitteena on saada eläkkeensaajan jäljellä oleva työkyky paremmin käyttöön. Työryhmä ehdottaa osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien työnteon kannusteiden parantamiseksi lineaarista mallia, jossa suojaosuuden ylittävät ansiot pienentäisivät maksussa olevaa eläkettä vähitellen. Nykyisessä mallissa eläke jätetään lepäämään ansiorajan ylityksen jälkeen. Suojaosuudeksi työryhmä esittää 50% osatyökyvyttömyyseläkkeen perusteena olveista ansioista, kuitenkin vähintään 600 euroa kuukaudessa. Suojaosuuden ylittävät ansiot pienentäisivät eläkettä 50% jokaista ansaittua lisäeuroa kohti.
 
Järjestelmän loogisuuden vuoksi työryhmä ehdottaa mallia sekä työeläke- että kansaneläkejärjestelmään. Jatkovalmistelussa työryhmä ehdottaa lineaarisen mallin täsmentämistä täyden työkyvyttömyyseläkkeen osalta.
 
Invalidiliitto on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota kansaneläkejärjestelmän kannustinloukkuun ja siihen, että kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saavat elävät minimitoimeentulolla läpi elämänsä. Suojaosuuden lasku nykyisestä tasosta (737,45€ -> 600€) heikentäisi
entisestään minimitoimeentulolla elävien asemaa. Pienituloisten asemaa voisi helpotta jo se, että kansaneläkejärjestelmässä siirryttäisiin kuukausittaisesta
ansaintarajasta vuosittaiseen.
 
Invalidiliitto edellyttää, että mallin jatkovalmisteluissa tehdään tiiviimpää yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa, kuten YK:n vammaissopimus edellyttää. Lisäksi jatkovalmistelussa tulisi kiinnittää enemmän huomiota yrittäjien tulojen sovittamisesta yhteen eläkkeiden kanssa.

Lisätietoja: Anne Mäki, Invalidiliitto, koulutus- ja työllisyysasiantuntija, p. 044 765 1364, anne.maki@invalidiliitto.fi

Lue koko Invalidiliiton lausunto työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon yhdistämisen lineaarisesta mallista >>
 

Jaa sosiaalisessa mediassa