Pyörätuolissa istuva vammainen henkilö keittiössä. Kuvituskuva.
05.09.2022
Invalidiliitto pitää oikeusministeriön asunto-osakeyhtiölain muutosta lähtökohtaisesti kannatettavana, mutta lakiesitys kaipaa vielä täsmentämistä. Lakiesityksessä esteettömyyden parantamisesta tulisi oma säännöksensä osakkaan kustannuksella tehtävästä muutostyöstä asunto-osakeyhtiön hallinnoimassa ulkopuolisessa tilassa tai kiinteistössä.

Lakiesitys ei ota riittävästi huomioon yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ratkaisukäytäntöä nimenomaan asunto-osakeyhtiön vastuusta toteuttaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta asumisessa. 

- Asunto-osakeyhtiölle ei ole lakiesityksen perusteella osoitettavissa mitään vastuuta toteuttaa esteettömyyden parantamista. Vammaisten asukkaiden yhdenvertaisuus on vain asunto-osakeyhtiön hallituksen tai isännöitsijän hyvän tahdon varassa, Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson sanoo.

Fyysisesti vammaisilla henkilöillä voi olla tarpeita säilyttää liikkumisen apuvälineitä tai saada esteetön autopaikka asunto-osakeyhtiöissä. Invalidiliiton saaman palautteen mukaan näissä arjen asumiseen liittyvissä asioissa on haasteita. Erityisesti paloturvallisuusmääräykset edellyttävät, ettei mitään välineitä säilytetä kerrostalojen porrashuoneissa. Näin apuvälineiden säilyttämiskysymys ja tarve esteettömälle autopaikalle tulee ratkaista lainsäädännössä. Siksi sekä lakiesitystä ja erityisesti lain perusteluita tulee korjata sekä huomioida siinä Invalidiliiton lausunnossaan esittämiä näkökohtia. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi asuntoosakeyhtiölain ja toiminimilain 7 §:n muuttamisesta (pdf). 

Lisätietoa: Henrik Gustafsson, lakimies, Invalidiliitto, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi     

 


 

Jaa sosiaalisessa mediassa