Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
12.02.2021
Invalidiliitto lausui liikenne- ja viestintäministeriölle postilain arviomuistiosta.

Valtioneuvoston kanslia asetti 14.1.2020 ministeriöiden välisen työryhmän arvioimaan posti- ja jakelumarkkinan nykytilannetta, tulevaisuuden näkymiä ja muutostarpeita mm. postilainsäädäntöön. Invalidiliitto antoi lausunnon työryhmän johtopäätösten sekä liikenne- ja viestintäministeriön virkamiesvalmistelun pohjalta laadittuun arviomuistioon postilain mahdollisista muutoksista. 

Termit oikein 

Invalidiliitto kiinnitti huomiota lausunnossaan työryhmän ehdotukseen, jossa jakelu harvennettaisiin kolmipäiväiseksi. Kolmipäiväisellä jakelulla voisi olla vaikutusta vammaisten postinsaajien oikeussuojaan, kuten esimerkiksi vammaispalvelupäätösten muutoksenhakuoikeuden käyttöön (valitusten oikea-aikainen tekeminen). Näistä vaikutuksista Invalidiliitto pyysi arviointia. 

- Invalidiliiton mielestä erityistarpeiden huomioiminen jakelussa edellyttää postilakiin ja viranomaisen määräykseen terminologisia muutoksia, kuten sitä, että liikuntaesteisyyden sijaan käytetään liikkumisesteinen -termiä ja terveydentilan sijaan toimintakyky -termiä. EU:n tietosuoja-asetuksen myötä myös tietosuojakysymyksiin on syytä kiinnittää huomiota, Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson sanoo. 

Erityisjakelu liikkumisesteen takia säilytettävä 

Koska ikääntyneiden määrä kasvaa, arviomuistiossa todettiin, että olisi syytä arvioida miten toteutetaan ikään liittyvien erityistarpeiden huomioiminen jakelussa. Invalidiliitto ei kannattanut arviomuistion ehdotusta siitä, että ikärajojen sijaan pelkästään terveydentilan ja siitä esitettävän lääkärintodistuksen perusteella voisi kuulua eritysjakelun piiriin. Tämä edellyttäisi jatkuvasti lääkärinlausuntojen esittämistä.  

- Ikä ei merkitse väistämättä toimintakyvyn alentumista. Muistiossa esitetyistä vaihtoehdoista kannatettavin näyttää olevan ikärajan nostaminen 80 vuoteen. Tärkeintä on huolehtia siitä, että toimintakyvyn alenemaan tai liikkumisesteeseen liittyvät seikat, joiden perusteella postinjakelun saa jatkossakin kotiovelle, tulisivat kuluttajille erityisen tarkasti selvitetyksi. Näin kukaan ei jäisi vammaisuuden vuoksi palvelun ulkopuolelle, Gustafsson toteaa. 

Esteettömiä postipakettiautomaatteja 

Arviomuistiossa nousi esiin postilakiin kuulumattomia kysymyksiä, kuten pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan kuuluva postipakettiautomaattien sijoittaminen jokaiseen kuntaan. Invalidiliitto katsoo, että postipakettiautomaattiin liittyy esteettömyys siten, että jokaiselle on varmistettava niiden yhdenvertainen käyttäminen.  

Lue Invalidiliiton koko lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle postilain arviomuistiosta (pdf). 

Lisätietoa: Henrik Gustafsson, lakimies, Invalidiliitto, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa