Kuvituskuva.
30.06.2021
Invalidiliitto antoi lausunnon sisäministeriölle pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintasuunnitelmasta. Invalidiliiton mukaan vammaiset ihmiset on huomioitu hyvin toimintaohjelmassa.

Invalidiliitto on tyytyväinen siitä, että toimintaohjelmaan on nostettu esiin liiton edistämää ”Sopivaa työtä kaikille” -ajattelua varsin laajasti. Invalidiliitto on valmis yhteistyössä pelastustoimen kanssa muokkaamaan sopivia työtehtäviä fyysisesti vammaisille ja toimintaesteisille henkilöille.   

Paloasematilat esteettömiksi ja saavutettaviksi 

Invalidiliiton mielestä on tärkeää nostaa paloasematilojen esteettömyys ja saavutettavuus omaksi toimenpide-ehdotukseksi toimintaohjelmassa ja että selvitystyön laadinta toteutetaan tarvittavien sidosryhmien kanssa. Tämä tukee myös YK:n vammaissopimuksen kohtaa vammaisten ja vammaisjärjestöjen osallistamisvaateesta. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön sanastoon korjauksia 

Invalidiliitto pitää tärkeänä erillisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön sanaston avaamista toimintaohjelmassa, mutta terminologiaa pitää vielä korjata ja täydentää. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto sisäministeriölle pelastusalan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvon toimintasuunnitelmasta (pdf). 

Lisätietoa: Henrik Gustafsson, lakimies, Invalidiliitto, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi 
 

Jaa sosiaalisessa mediassa