Kuvituskuva.
22.11.2021
Invalidiliiton esityksestä liikenne- ja viestintäministeriö on uudistamassa postilain käsitteitä. Termeistä liikuntaesteinen muutettaisiin liikkumisesteiseksi ja terveydentila toimintakyvyksi.

Myös uudistetussa postilaissa pitää säilyttää poikkeusjakelun edellytykset, jotka ovat tärkeitä fyysisesti vammaisille postinsaajille. Muun muassa tämän asian Invalidiliitto nosti esiin liikenne- ja viestintäministeriölle, joka suunnittelee muutoksia postilakiin. 

Muutosten taustalla on muuttunut toimintaympäristö, jonka takia kirjepostia lähetetään yhä vähemmän. Postilakia muutetaan siten, että postinjakelua harvennetaan. 

Oikeat termit tulossa postilakiin 

Jo aiemmin Invalidiliitto ehdotti lausunnossaan ministeriölle terminologisia muutoksia käsitteisiin. Invalidiliiton esityksen perusteella ministeriö on uudistamassa postilain käsitteitä: liikuntaesteinen muutettaisiin liikkumisesteiseksi ja terveydentila toimintakyvyksi. 

Muutostarpeita postilain määräyksessä 

Muutostarpeita on myös liikenne- ja viestintäviraston postilain määräyksessä, joka koskee edellä mainittua poikkeusjakelua. Määräyksen tarkoituksena on ollut täsmentää postilain toimeenpanoa. Invalidiliitto esitti seuraavat muutokset määräykseen: 

  1. Määräyksen sanamuodot pitää tarkistaa. 
  2. Poikkeusjakelu ei saa asettaa fyysisesti vammaista ihmistä riippuvaiseksi samassa taloudessa asuvasta ihmisestä, kun arvioidaan kuinka pitkään vammainen ihminen on itsekseen kotona, jos samassa taloudessa asuva voisi noutaa postin. 
  3. Postinjakelijan oikeus pyytää määräajoin eli enintään kahden vuoden välein lääkärintodistus postinsaajan liikkumisesteisyydestä on perusteeton, jos kyse on fyysisestä vammasta.  

Määräys on kymmenen vuotta vanha ja hiljattain voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus asettaa myös uusia velvoitteita rekisterinpitäjälle. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto postilain muutoksesta (pdf).

Lisätietoja: Henrik Gustafsson, lakimies, Invalidiliitto, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi   

Jaa sosiaalisessa mediassa