27.09.2017

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta -työryhmän raportti

Invalidiliitto on antanut lausunnon "Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palveluiden tiekartta" -työryhmän raportista todeten raportin esittävän selkeän ja monipuolisen oikeudellisen näkökulman sähköisten palveluiden suhteesta kansalaisten oikeuksiin ja viranomaisvelvoitteisiin.

Kansalaisten asiointi viranomaisten kanssa sähköisesti tarjottavien palvelujen avulla helpottaa useiden fyysisesti vammaisten henkilöiden elämää. Kaikki kansalaiset eivät kuitenkaan pysty erilaisista syistä johtuen käyttämään sähköisiä palveluja tai heillä ei ole siihen kykyjä ja taitoa.

Näitä syitä ovat mm. fyysiset rajoitteet, ikääntyminen, syrjäytyminen, sairaudet, taloudellinen tilanne (tarvittavien laitteiden hankinta ja päivittäminen on hankalaa), langattomien verkkojen katvealueet jne. Siksi tarvitaan edelleen yleisiä, esteettömiä, henkilökohtaisia palveluja kaikille kansalaisille sekä lisäksi henkilökohtaisia erityispalveluja.

Työryhmän raportin mietinnät liittyen oikeusturvaan ja perusoikeuksiin ovat Invalidiliiton mielestä kannatettavia. Invalidiliitto kuitenkin huomauttaa, että vammaisia henkilöitä ei voida käsitellä yhtenäisenä ryhmänä. Vammaisilla henkilöillä on hyvin erilaisia tarpeita, voimavaroja ja mahdollisuuksia tehdä itsenäisiä päätöksiä omaa elämäänsä koskien.

Raportissa ei mainita palvelujen saavutettavuuteen ja käytettävyyteen liittyviä seikkoja eri vammaisryhmien osalta. Esimerkiksi palvelujen hyödyntäminen edellyttää sähköistä tunnistautumista, joka voi olla haasteellista aistivammaisille henkilöille. Palveluissa käytettävien kaikkien ohjelmistojen ja niiden päivitysversioiden saavutettavuus täytyy testata kaikkien käyttäjien kannalta. Tähän ei riitä vain se, että testataan käytettävyys esimerkiksi näkövammaisten ruudunlukuohjelmien osalta, vaan lisäksi täytyy testata mm. ohjelman arkkitehtuurin selkeys, yksinkertaisuus ja kaikkien ohjelman toimintojen toimivuus.

Lisätietoa: Elina Nieminen, lakimies, elina.nieminen(at)invalidiliitto.fi ja Harri Leivo, esteettömyysasiantuntija, harri.leivo(at)invalidiliitto.fi 

Lue koko lausunto >>
 

Jaa sosiaalisessa mediassa