29.05.2017

Lausuntopyyntö asetusluonnoksesta taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa valtioneuvoston asetusluonnoksesta taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista.

Lausunnossaan Invalidiliitto kiinnittää vielä tässä yhteydessä liikenne- ja viestintäministeriön huomiota esteettömän ja invataksikaluston avustamis- ja porrasvetomaksujen kehittymisen arviointiin tulevaisuudessa ja sen vaikutuksiin invataksi-, esteetöntaksi ja avustamiseen perittävien maksujen kehittymisessä. Eduskunta hyväksyi 19.4.2017 lain liikenteen palveluista. Vahvistetun lain mukaan taksien enimmäishintasääntelystä luovutaan heinäkuussa 2018.  Liikenne-ja viestintäministeriöllä yhteistyössä Trafin kanssa on mahdollisuus puuttua liikennepalvelulain perusteiden mukaisesti hyvin ripeälläkin tahdilla maksujen vääränlaiseen kehittymiseen.

Lue koko lausunto >>

Jaa sosiaalisessa mediassa