26.10.2017

Valtioneuvoston asettama naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta NAPE:n lausuntopyyntö yhteenvedosta koskien Istanbulin sopimuksen toimeenpano-ohjelmaa

Istanbulin sopimus (Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemissestä ja torjumisesta) edellyttää väkivallan vastaisten toimenpiteiden voimaan saattamista myös Suomessa, koska Suomi on hyväksynyt sopimuksen omaan oikeusjärjestykseensä.

Valtioneuvosto on asettanut poikkihallinnollisen toimeenpano-ohjelman valmisteluun työryhmän, jonka tarkoitus on laatia konkreettisia toimenpiteitä vuosille 2018-2021. Invalidiliitto muistutti lausunnossaan YK:n vammaissopimuksen sisältämien määräysten merkityksestä ja pohjoismaisen raportin (När samhället inte ser, hör eller förstår - könsrelaterad våld och funktionshinder; vammaisten henkilöiden kohtaama väkivalta) sisältämien toimenpiteiden jalkautuksesta, jonka asiantuntijatyöryhmään Invalidiliitto on osallistunut vuosina 2015-2016.

Tiedon lisääminen vammaisiin kohdistuvasta väkivallasta ja viharikoksista sekä toimia vammaisten henkilöiden konkreettiseen auttamiseen väkivaltatilanteissa ja turvakotien esteettömyyteen on lisättävä ja hyödynnettävä olemassa olevia hyviä käytäntöjä (mm. puhelinpalvelu Naisten Linja ja kirjallisuudesta voidaan mainita Uskalla olla, uskalla puhua - vammainen nainen ja väkivalta).

Lisätietoja: Henrik Gustafsson, lakimies, henrik.gustafsson(at)invalidiliitto.fi

Lue koko lausunto >>

Jaa sosiaalisessa mediassa