Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
26.06.2020
Invalidiliitto antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien mm. lainsäädäntöön kirjattavien vakuutuslääkärin antamien lausumien muoto- ja perusteluvaatimuksia sekä sosiaalivakuutusjärjestelmän avoimuuden lisäämistä.

Invalidiliitto kannattaa lakiesityksessä vakuutuslääkärin kirjallisille lausumille asetettuja
muoto- ja perusteluvaatimuksia, koska tämä edistää vakuutettujen luottamuksensuojaa
sosiaalivakuutusjärjestelmään.

Lakiesityksessä tulee kuitenkin tuoda vahvemmin esiin
vammaisten henkilöiden ja harvinaissairaiden asemaan vaikuttavia tulokulmia sekä
käytettyjen sanamuotojen että tehokkaan oikeussuojan saatavuuden suhteen. YK:n
vammaisoikeussopimuksen artikla 13 painottaa vammaisten henkilöiden tehokkaan
oikeussuojan saatavuutta hallintoprosessissa.

Vakuutuslääkärillä tarkoitetaan lääkäriä, joka arvioi vakuutetun oikeutta johonkin sosiaalivakuutuksessa säädettyyn etuuteen tai korvaukseen tapaamatta vakuutettua henkilökohtaisesti. Vakuutuslääkäri antaa kirjalliset lausumat vakuutuslaitokselle, joka tekee hankkimansa riittävän selvityksen pohjalta päätöksen.

Hoitava lääkäri puolestaan tapaa potilaan henkilökohtaisesti ja hoitaa potilasta parhaan ammattitaidon mukaan. Hoitava lääkäri kirjoittaa myös potilaalle lääkärintodistuksen jotakin sosiaalivakuutusjärjestelmässä säädettyä etuutta varten. Invalidiliiton edustaja on mukana sosiaali- ja terveysministeriön alaisessa vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen neuvottelukunnassa, jonka työ jatkuu 30.4.2021 asti. Tarkoitus on tehdä eri tavoin vakuutuslääkärijärjestelmää ymmärrettävämmäksi ja avoimemmaksi.     
 
Sosiaali- ja terveysministeriö valmisteli virkatyönä lakiesityksen edellisellä hallituskaudella hylätyn kansalaisaloitteen pohjalta vakuutuslääkäreiden lausumien muotovaatimuksista siten, että myös vakuutuslääkärit vahvistavat kirjalliset lausumansa "kunnian ja omantunnon kautta" kuten muutkin lääkärit. Tarkennettu muotovaatimus ja muut tarkennukset kirjataan useisiin sosiaalivakuutusjärjestelmän lakeihin ja niiden on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Lue koko Invalidiliiton lausunto (pdf).

 

Jaa sosiaalisessa mediassa