Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
16.10.2019
Invalidiliitto on antanut lausuntonsa Opetushallitukselle puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteiden tutkinto-osasta: henkilökohtaisen avun palvelujärjestelmässä toimiminen ja henkilökohtaisena avustajana toimiminen.

Invalidiliitto kannattaa tutkinnon kehittämistä, jotta se vastaisi paremmin henkilökohtaisen avun työn luonnetta. Lausunnossamme nostamme esiin niitä edellytyksiä, joiden avulla opiskelija kykenee hahmottamaan henkilökohtaisen avun epätyypillistä työn luonnetta ja henkilökohtaisen avun keskeisiä perusperiaatteita. Olisi myös tärkeää nostaa esille se, miten ammatti sijoittuu suhteessa muihin sosiaalipalveluihin ja miten opiskelija toteuttaa näitä kaikkia käytännössä.

Henkilökohtaisen avun käyttäjän itsemääräämisoikeutta kunnioitettava

Henkilökohtaisen avun tutkinnon tulisi lähteä avustettavan itsemääräämisoikeuden ehdottomasta kunnioittamisesta ja yksityisyyden suojasta. Itsemääräämisoikeus tarkoittaa tässä henkilökohtaisen avustajan ammatillista suhtautumista työnantajan arvoihin silloin, kun henkilökohtaista apua järjestetään työnantajamallilla ja palvelumallissa suhteessa avustettavaa. Se tarkoittaa myös näiden arvojen hyväksymistä ja kykyä käsitellä ristiriitatilanteista sekä tarvittaessa tukea avustettavan itsemääräämisoikeuden toteutumista henkilökohtaisella avulla. Lisäksi vammaista avustettavaa on kohdeltava kunnioittavasti ja arvostavasti. Myös itse henkilökohtaisen avustajan ammattia on arvostettava.

Tutkinnossa pitää tulla esille ammatillisen vastuun tunnistaminen sekä vastuu työtehtävien laadusta sekä ymmärrys hoidon ja hoivan eroista. Henkilökohtaisen avun toteuttaminen on kokonaisuudessaan epätyypillinen työsuhde, jossa niin työn suorittaminen kuin johtosuhteet poikkeavat useimmiten totutusta työsuhdemaailmasta. Tärkeää on tällöin tunnistaa erilaiset tilanteet työnantajuudessa ja työn johdossa sekä sopimussuhteet ulkopuolisiin tahoihin ja niihin liittyvät mahdolliset ilmoitus- ja raportointimenettelyt.

Tutkinto tulisi siirtää uuteen tutkintokokonaisuuteen

Henkilökohtaisen avun tutkinto kuuluu tällä hetkellä osaksi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualanammattitutkintoa. Invalidiliitto toteaa tässä yhteydessä, että kyseinen henkilökohtaiseen avustamiseen liittyvä tutkinto-osa olisi perusteltua siirtää pois puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta.

Lue koko lausunto täältä >>

Jaa sosiaalisessa mediassa