20.06.2017

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitykseksi laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista sekä sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Vammaisjärjestöt kiinnittävät Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan huomiota sen antaessa vammaislainsäädännön uudistamista koskevaa lausuntoa.

Vammaisjärjestöt vetoavat henkilökohtaisen avun työnantajamallin säilyttämisen puolesta myös tulevaisuudessa apua välttämättä tarvitsevien vammaisten henkilöiden osallisuuden ja itsenäisen elämän turvaamiseksi.

Lue koko vetoomus >>

Jaa sosiaalisessa mediassa