Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
22.01.2019

HE eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista (HE 310/2018 vp)

Invalidiliitto antoi lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaista eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Invalidiliitto kiinnitti valiokunnan huomion YK:n vammaissopimuksen artiklaan 28, joka edellyttää vammaisten henkilöiden riittävän elintason ja sosiaaliturvan varmistamista sekä elinolojen parantamista. Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen siten, ettei muodostu esteitä niihin hakeutumiseen tai saamiseen, on ensiarvoisen tärkeää. Siksi esitimme lakiin täsmennyksiä apuvälineiden sovituksen, korjauksen ja uusimisen nimenomaisesta maininnasta maksuttomina terveyspalveluina.

Asiakkaan oikeussuojaa pitää vielä vahvistaa ja lisätä velvoite maakunnalle antaa kirjallinen muutoksenhakukelpoinen päätös, jos asiakkaalle osoitetaan maksuvastuu rikkoutuneesta tai kadonneesta apuvälineestä. Invalidiliitto vastustaa ns. välikaton poistamista terveyskeskuksen avosairaanhoidosta paljon sairastavien maksurasituksen nousun takia. Etäpalvelua koskeva sääntelyä tulee arvioida uudelleen. Henkilöstön työn osuutta ei myöskään voida jyvittää asiakkaan maksettavaksi vammaisuuden perusteella järjestettävissä erityispalveluissa.    

Lue koko lausunto >>

Lue myös nettiuutinen: Invalidiliitto vaikutti asiakasmaksulain apuvälinesääntelyyn

Jaa sosiaalisessa mediassa