23.04.2018

STM:n lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiluonnoksesta STM017:00/2018

Invalidiliitto osallistui sosiaali- ja terveysministeriön 20.4.2018 kuulemistilaisuuteen ja antoi kirjallisen lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiluonnoksesta.

Asiakasmaksulakiluonnokseen on aivan oikein kirjattu varsin selkeitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisen ja perintään liittyviä parannuksia. Invalidiliiton mielestä laissa pitää silti säätää velvoittavammin terveydenhuollon tasasuuruisten maksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä.

Asiakasmaksulakiluonnoksen maksuttomiin sosiaalipalveluihin kuuluvat perustellusti vammaispalvelulain subjektiivisina oikeuksina tunnetut vammaispalvelut ja muun ohessa terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut ja pitkäaikaissairauden hoitoon liittyvät tarvikkeet. Invalidiliitto katsoo, että apuvälinepalveluita pitäisi avata enemmän lain yksityiskohtaisissa perusteluissa, jotta apuvälineen lisäksi niiden sovitus, uusiminen ja huolto ovat myös maksuttomia.

Invalidiliitto vastustaa lakiluonnoksen perusteluihin kirjattua lausumaa siitä, että vammaispalveluiden palveluasumisen ateriakustannusten raaka-aineiden lisäksi myös ruoan valmistamisesta (työvoima, veden, energian ja kuljetusten käyttäminen) aiheutuvat kustannukset tulisivat vammaisten henkilöiden maksettaviksi.

Invalidiliiton mielestä kuljetuspalveluiden omavastuuta koskevaan kohtaan tulee lakitasolle merkitä selkeä parannus, koska jotkut kaupungit ja kunnat noudattavat käytäntöä, jossa kuljetuspalveluasiakas maksaa kokonaan kuljetuspalvelun ja vasta jälkikäteen saa omavastuun ylittävältä osin maksun takaisin. Siksi lakiin pitää lisätä vain omavastuun perimisen salliminen maksuhetkellä. Lopuksi Invalidiliitto huomauttaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen perinnässä ei saa käyttää perintätoimistoja, koska kyse on julkisesta maksusaatavasta, joka on suoraan ulosottokelpoinen. 

Lisätietoja: Henrik Gustafsson, Invalidiliitto, lakimies, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi

Lue koko lausunto täältä >>

Jaa sosiaalisessa mediassa