Vaaka jossa toisessa kupissa pyörätuoli-symboli ja toisessa ei-vammainen. Kuvituskuva.
30.05.2022
Invalidiliiton mielestä yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksessa pitää huomioida taloyhtiöiden vastuu tehdä kohtuullisia mukautuksia vammaisten asumisen yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. Esteettömyyden laiminlyönti on syytä saada syrjinnän soveltamisalaan. Työelämän osalta esitetty keinovalikoima on riittämätön.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmakirjaus yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta sai konkretiaa, kun oikeusministeriön asettama työryhmä sekä työ- ja elinkeinoministeriön alatyöryhmä saivat työryhmämietinnön valmiiksi. Oikeusministeriön työryhmän kokouksissa kuultiin kaksi kertaa vammaisjärjestöjä ja lisäksi järjestettiin yleinen kansalaisjärjestökuuleminen. Invalidiliitto lausui osittaisuudistuksesta. 

Varhaiskasvatukseen lisättiin velvoite yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseksi, häirinnän määritelmää laajennettiin ihmisryhmiä koskevaksi, kohtuullisia mukautuksia vammaisille uudistettiin, yhdenvertaisuusvaltuutettu tai yhdenvertaisuutta edistävä organisaatio voi viedä ilman nimettyä asianomistajaa asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan, lautakunnalle taas lisättiin toimivaltaa määrätä hyvitystä. Työelämän puolella tuli pieniä muutoksia yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaan työelämän yhdenvertaisuuden valvonnan kysymyksissä. 

Invalidiliiton mielestä erityisesti sääntelyä, joka koskee kohtuullisia mukautuksia vammaisille pitää uudistaa. Kohtuullisia mukautuksia koskeva sääntely on sanamuodoltaan aiempaa kattavampi, koska se kattaa viranomaisasioinnin lisäksi myös viranomaisten palveluiden sisällön. Myös hyvityksen säätäminen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivaltaan on tarpeellinen uudistus.  

- Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus jättää nyt kirjoitetussa muodossa aukkoja lainsäädäntöön. Taloyhtiön vastuuta kohtuullisista mukautuksista vammaiselle ei edes mainita, vaikka oikeuskäytäntöä tästä on jo olemassa. Samoin esteettömyyden laiminlyöntiä ei katsottaisi syrjinnäksi, mikä on merkittävä puute laissa, Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson sanoo.    

Vammaisten ihmisten työelämäsyrjintään puuttumiseen järeämpiä keinoja 

Vammaisjärjestöjä kuultiin työelämäjaoston kokouksessa syksyllä. Tuolloin Vammaisfoorumi kiinnitti jaoston huomiota siihen, että vammaisten henkilöiden kokema työelämän syrjintä nousee toistuvasti esiin eri kyselyissä, mutta että ilmiö ei näy työsuojeluviranomaisen valvontatoiminnassa. Vuosittain vain muutama vammainen henkilö vie työelämän syrjintäkokemuksensa työsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi. Kuitenkin samaan aikaan yhteydenotot muilla elämän alueilla yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon ovat lisääntyneet. Vammaisfoorumi kannatti yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan laajennusta työelämän syrjinnässä. 

- Invalidiliitto kiinnitti työryhmän mietinnössä huomiota siihen, että nyt esitetyt yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan laajennukset olivat kovin varovaisia eivätkä toisi uusia keinoja puuttua työelämän syrjintään. Esitetyt muutokset olivat pettymys vammaisten ihmisten työelämän yhdenvertaisuuden edistämisen näkökulmasta, Invalidiliiiton koulutuksen ja työelämän asiantuntija Anne Mäki

Lue Invalidiliiton koko lausunto yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta oikeusministeriölle (pdf).

Lisätietoa: Henrik Gustafsson, lakimies, Invalidiliitto, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa