Anna toimistossa, ihmisiä taustalla
Anna Berghäll tekee merkityksellistä työtä valtioneuvostossa, mutta takana on pitkä taistelu: kuntoutuminen ja vammaan kohdistuvien ennakkoluulojen hälventäminen.

Toimittaja Anna Berghällin aivokasvainleikkauksessa yhdeksän vuotta sitten tapahtui jotakin yllättävää. Anna vammautui.

Leikkauksen jälkeiset kuukaudet Anna istui pyörätuolissa, kunnes kuntoutuksessa hän otti ensimmäiset epävarmat askeleensa. Sairasloman jälkeen Annan suurin toiminnallinen rajoite oli vasemman käden hitaus. Silti hänet irtisanottiin vamman takia. 

Pitkäaikaisesta työpaikasta tullut kyseenalaistaminen ja epäluottamus tuntui Annasta epäoikeudenmukaiselta ja nujertavalta:

- Irtisanomisen perusteet olivat ristiriitaiset ja hämmentävät, Anna kertoo: - Itse koen kirjoitustyöläisenä, etten tee työtä pelkästään käsillä, vaan aivoilla. Yhdellä kädellä kirjoittaessa sitä vain ehtii miettiä sisällöt huolellisemmin.

Anna kirjoittaa tietokoneella

Pian vahvan uran järjestöviestinnässä tehnyt ammattilainen kohtasi työnantajien vammaa kohtaan tuntemat pelot ja ennakkoluulot laajemminkin. Työnhaku pitkittyi ja tuntui haastavalta.

Anna on yksi monista, jotka ovat kohdanneet työelämässä syrjintää vamman takia. Työllisyysaste kuvaa viikottaista ansiotyötä tekevien 15-64 -vuotiaiden määrää. Suomen yleinen työllisyysaste on keväällä 2022 noin 73,5%. Vamman kanssa elävien ihmisten työllisyysasteesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta vuonna 2018 toteutetun Vammaisfoorumin ja Ihmisoikeuskeskuksen kyselyn mukaan se on noin 20%.

Invalidiliiton koulutuksen ja työelämän asiantuntija Anne Mäki kertoo, että tutkimuksen puute on jo sinänsä ongelma:

- Erilaiset selvitykset tuottavat sen lopputuleman, että vammaisten ihmisten työllistyminen on vähäisempää kuin muun väestön, siksi myös Invalidiliitto edistää vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten työllistymistä.  Tehokkaiden toimenpiteiden löytämiseksi tietoa tarvittaisiin kuitenkin lisää. Invalidiliiton toimintaa rahoitetaan julkisin varoin, mutta monissa toiminnoissa myös lahjoittajien tuki on meille elintärkeää.

Lisäksi viestit työelämässä koetusta syrjinnästä on Anne Mäen mukaan otettava vakavasti.  Vammaisfoorumin ja Ihmisoikeuskeskuksen kyselyn mukaan yli puolet vastaajista oli kokenut syrjintää työnhaussa.

Työelämävalmennuksen kautta lupa loistaa

Annan työllistymisessä ratkaiseva käänne tapahtui Invalidiliiton Sopivaa työtä kaikille -työelämävalmennuksessa: 

- Äkkiä löysin taas itsestäni uutta voimaa ja itseluottamusta. Muutos oli huikea, Anna kertoo ja lisää nauraen: - Tosin työkykyvalmentaja kuittasi kiitokset sanomalla, ettei hän antanut minulle osaamista ja ammattitaitoa. Hän vain muistutti minua siitä, että ne olivat jo olemassa.

Anne Mäki ja Anna Berghäll keskustelevat

Anne Mäki jatkaa: 

- Sopivaa työtä kaikille -valmennuksessa ihmiset saivat pohtia omaa elämäntilannettaan kokonaisuutena yhdessä työkykyvalmentajan kanssa. Näin moni löysi oman ammatillisen itsetunnon ja sai uusia ideoita ja näkökulmia työllistymiseen. Valmennus on kuitenkin vain yksi esimerkki Invalidiliiton työllistymistä edistävistä toimista, joita ovat esimerkiksi vertaistuki, erilaiset tilaisuudet keskusteluun ja kuulluksi tulemiseen sekä neuvonta koulutukseen tai työllistymiseen liittyen.

Keväällä 2022 Annalla on takana jo puolentoista vuoden työputki ministeriössä, jossa Annan vastuulla on sisäinen viestintä eli käytännössä juttujen kirjoittaminen Valtioneuvoston Intranettiin. Työ on sopeutettu Annan toiveiden mukaan osa-aikaiseksi – ja se on sujunut loistavasti. Ensi vuonna määräaikaiselle työsuhteelle on mahdollisesti jatkoa luvassa. 

- Työ on todella motivoivaa, ja tärkeät aihepiirit, kuten digitalisaatio ja ilmastonmuutos, tulevat vaikuttamaan meidän kaikkien tulevaisuuteen, Anna kertoo ja huokaa: - Vihdoin olen saanut luvan loistaa.

Artikkelin kuvat ja video: Jussi Helttunen

 

Lähteet:

Invalidiliiton tukipalvelut vammautuneelle:

Esteettömyys työnantajille:

Lahjoittajalle:

  • Lahjoittamalla Invalidiliitolle varmistat toimintamme jatkuvuuden ja annat Annalle ja muille hänen kaltaisilleen päteville ja motivoituneille työntekijöille mahdollisuuden loistaa.
  • Keräysvarat käytetään vammautuneiden ihmisten hyväksi, sekä Invalidiliiton työhön yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämiseksi.
  • Olemme koonneet huhtikuussa 2022 alkavaan keräykseemme vahvan aineistopaketin yrityksille. Siihen sisältyy perinteisten lahjoittaja-aineistojen lisäksi matalan kynnyksen tietopaketti ”Esteettömyyden lyhyt oppimäärä". Lue lisää lahjoittajapaketistamme.