Pyörätuolissa istuva nuori mies katso tietokonetta. Kuvituskuva.
Tältä sivulta löydät tietoa apuvälineistä koulunkäyntiin ja opiskeluun, apuvälineistä työhön sekä apuvälineistä varusmies- tai siviilipalvelusaikana vammautuneille.

Apuvälineet koulunkäyntiin ja opiskeluun

Apuvälineet kouluterveydenhuollon kautta

Koulunkäyntiin liittyviä apuvälineitä voi hakea kouluterveydenhuollon kautta. Opetustoimi on velvollinen järjestämään vammaiselle tai muuta erityistukea tarvitsevalle oppilaalle maksutta koulu- ja luokkakohtaiset apuvälineet perusopetuslain perusteella.

Tällaisia apuvälineitä ovat esimerkiksi:

 • opetusvälineisiin ja oppimateriaaleihin kuuluvat kommunikointia tukevat materiaalit ja välineet
 • erityispulpetit ja - tuolit
 • koulussa esteettömän liikkumisen mahdollistavat luiskat, hissit ja kaiteet.

Apuvälineet Kelan kautta

Opiskelija voi itse anoa Kelasta opiskeluunsa teknisesti vaativia ja kalliita välttämättömiä apuvälineitä, esimerkiksi piste- ja isonäytöt, lukutelevision sekä tietokoneen. 

Kelan myöntämän apuvälineen voi hakea

 • aikaisintaan peruskoulun 7. luokalta alkaen, jos tavoitteena on peruskoulun jälkeen ammatilliset opinnot tai lukio
 • apuvälineen tarvetta arvioidaan sen perusteella, miten sairaus tai vamma haittaa opiskelua 
 • haetun apuvälineen tulee perustua lääkärinlausuntoon tai muuhun lääketieteelliseen selvitykseen
 • apuvälineet tulee kirjata ammatillisen koulutuksen toteuttamissuunnitelmaan, joka on tehty hyväksytyn kuntoutussuunnitelman pohjalta.

Kelan sivuilta löytyy Kelan lomake apuvälineen hakemiseksi.

Kelan tulkkauspalvelut

Kela järjestää etätulkkauspalveluihin oikeutetulle kuulonäkö-, kuulo- tai puhevammaiselle henkilölle tarvittavat kohtuuhintaiset tulkkausvälineet ja laitteet sekä vastaa etäyhteyden käytöstä aiheutuvista välttämättömistä kustannuksista.

Kela voi toimittaa sinulle etätulkkauslaitteen (esim. tablettitietokoneen), jos

 • sinulla on oikeus tulkkauspalveluun
 • sinulla ei ole palvelun käyttöön soveltuvaa laitetta, kuten älypuhelinta
 • osaat käyttää tietokonetta etätulkkauksessa
 • etätulkkaus soveltuu yksilölliseen tulkkaustilanteeseesi
 • sitoudut käyttämään etätulkkauspalvelua.

Kela vastaa itse apuvälineidensä opastuksesta ja huollosta.

Lue lisää etätulkkauspalvelusta ja sen hakemisesta Kelan sivuilta.

Kelan sivuilta löydät tietoa myös etätulkkauslaitteesta ja sen hakemisesta.

Apuvälineet työhön

Kelan järjestämät apuvälineet

Kela voi järjestää ja korvata ammatillisena kuntoutuksena apuvälineitä henkilölle, jolla on sellainen sairaus tai vamma, jonka vuoksi työn tekeminen ilman apuvälinettä ei ole mahdollista. Kela voi myöntää työntekoa helpottavan apuvälineen, jos kyse on hakijan pääasiallisesta työstä tai olennaisista lisäansioista eläkkeen lisäksi.

Kelan vastuulla on työtä helpottavat ja kalliit ja apuvälineet, näitä ovat esimerkiksi erilaiset tietokoneen käytön apuvälineet kuten esimerkiksi puhesyntetisaattori tai erikoisnäytöt, tietokoneohjelmat, kuten esimerkiksi ruudunluku- tai suurennusohjelmat sekä kuulemista hälyisissä ympäristöissä helpottavat FM-laitteet.

Apuvälineen saamiseksi ole yhteydessä Kelaan.

Työnantajan velvoitteet

Pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön työnantajan on yhdenvertaisuuslain mukaan tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin henkilön työhön pääsyn varmistamiseksi ja työssä selviämiseksi.

Työnantaja voi hakea työolosuhteiden järjestelytukea TE-toimistosta

 • sellaisiin vamman tai sairauden vuoksi välttämättömiin apuvälineisiin, jotka ovat työnantajalle kohtuuttoman kalliita
 • järjestelytuen hakeminen tulee perustua lääkärinlausuntoon ja lausunnosta tulee ilmetä tuen välttämättömyys. Saadaksesi lausunnon, ole yhteydessä esimerkiksi sinua hoitavaan työterveyshuollon lääkäriin.

Apuvälineet varusmies- tai siviilipalvelusaikana vammautuneille

Jos olet vammautunut varusmies- tai siviilipalvelusaikanasi, niin palveluksesi päättymisen jälkeen vamman hoito- ja muista siihen liittyvistä kustannuksista, kuten esimerkiksi apuvälineistä vastaa Valtiokonttori.

Sotilasvamma- ja -tapaturmalakien mukaan korvattaviin apuvälineisiin tehdään oma hakemus Valtiokonttoriin ja mukaan liitetään lääkärinlausunto. Korvattavuutta kannattaa tiedustella etukäteen esim. puhelimitse Valtiokonttorista, joka voi kustantaa kohtuuhintaisia apuvälineitä omaksi tai pitkäaikaislainaan. Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita sekä asunnon muutostöitä voidaan korvata vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia.

Lue lisää Valtiokonttorin sivuilta.

Lue lisää apuvälineistä Invalidiliiton sivulta.

Tutustu myös Invalidiliiton avustajakoiratoimintaan.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Apuvälineet ylläpitävät toimintakykyä

Apuvälineitä arkeen

Terveydenhuollon apuvälinepalvelut 

Sosiaalitoimesta haettavia apuvälineitä

 

Jaa sosiaalisessa mediassa