Lääkäri täyttää lomaketta kynällä toista ihmistä vastapäätä. Pöydällä verenpainemittari. Kuvituskuva.

Jos sairastut

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävää työkyvyttömyyttä. Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työkyvyttömän työssä pysymistä ja paluuta työhö...
Nainen selkä päin katselee merelle. Kuvituskuva.

Jos sairautesi pitkittyy

Tältä sivulta löydät tietoa työkyvyttömyyseläkkeestä, kuntoutustuesta, osatyökyvyttömyyseläkkeestä ja osakuntoutustuesta.
Toimeentulotukihakemuksen yläkulma. Kuvituskuva.

Tukea toimeentuloon

Tältä sivulta löydät tietoa toimeentulotuesta, kansan- ja takuueläkkeestä, vammaistuista, eläkettä saavan hoitotuesta, erityishoitorahasta sairaan lap...
Kelan edessä ihmisiä. Kuvituskuva.

Tukea asumiseen

Yleistä asumistukea ja eläkkeensaajan asumistukea haetaan Kelasta.
Lääkkeitä läpipainopakkauksissa. Kuvituskuva.

Lääke- ja matkakorvaukset

Sairausvakuutus korvaa mm. reseptillä määrättyjä lääkkeitä sekä sairauden hoitoon liittyviä matkoja.