Pyörätuolissa oleva nainen keittiössä. Kuvituskuva.

Kotiin annettavat palvelut

Tältä sivulta löydät tietoa kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta, turvapuhelinpalveluista sekä asunnon muutostöistä.
Nuori nainen pyörätuolissa pöydän ääressä puhuu kännykkään. Kuvituskuva.

Kotona asumista tukevat asumispalvelut

Sosiaalihuoltolain perusteella järjestettävät asumispalvelut ovat ensisijaisia tapoja tukea kotona asumista.
Vaikeasti vammainen nainen pyörätuolissa. Kuvituskuva.

Palveluasuminen vaikeasti vammaiselle

Asumisen järjestämisessä ensisijaisena tavoitteena on turvata vaikeavammaisen ihmisen mahdollisuus asua omassa kodissaan siihen tarvittavien tukitoimi...
Nainen pihalla tytön vieressä joka pyörätuolissa. Kuvituskuva.

Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen ihmisen avulla.
Kämmenten päällä pyörätuoli-logo. Kuvituskuva.

Kotikunnan vaihtaminen ja palveluiden saanti

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, mitä vaikeasti vammaisen ihmisen pitää tehdä, jos hän suunnittelee muuttoa toisen kunnan alueelle.