Taloudellinen tuki ja varainhankinnan keinoja

Invalidiliitto tukee yhdistyksiä taloudellisesti eri keinoin.

STEAn jäsenjärjestöavustuksen selvitys 2019

STEAn jäsenjärjestöavustusta saaneet yhdistykset tekevät selvityksen avustuksen käytöstä helmikuun 2020 loppuun mennessä,  linkki lomakkeeseen https://link.webropolsurveys.com/S/92DCB5B112019ABD

Lomakkeeseen kirjataan muun muassa lyhyt kuvaus toiminnasta, tavoitteiden toteutumisesta, erittely toiminnan kustannuksista kululajeittain, toimintaan osallistuneiden henkilöiden määrä (mies/nainen ja ikäryhmä) sekä arvioidaan toiminnan hyötyä jäsenistölle sekä arvioidaan toiminnan onnistumista (mitä kehitettävää). Erikseen toimitetaan yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2019 kevätkokouksen (tai muun yhdistyksen virallisen kokouksen) jälkeen. Kulutositteet säilytetään yhdistyksen omassa kirjanpidossa ja toimitetaan Invalidiliittoon ainoastaan pyydettäessä. Lisätietoa vastaava järjestöasiantuntija Mirva Kiiveriltä 044 765 0658.

Tukea yhdistysten yhteistoimintaan

Aluetoiminnassa tuetaan lähiyhdistysten yhteistä toimintaa eli niin sanottua rypästoimintaa. Lisää tietoa saa oman alueen järjestöasiantuntijalta.

Tukea liikuntatoimintaan

Liikuntatoimintaan ja sen kehittämiseen sekä tapahtumiin on saatavissa monenlaista tukea mm. Suomen vammaisurheilu ja liikunta ry:ltä (VAU). VAU:n sivuilta löytyy myös kattava listaus erilaisista urheilun ja liikunnan tuista http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/jasenpalvelut/apurahat-ja-tuet

Liikuntatoimintaan jakaa tukea kaksi kertaa vuodessa myös Vammaisliikunnan Tuki ry. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa, maaliskuun ja syyskuun loppuun mennessä.

 

Muita varainhankinnan keinoja

Pieni ele -keräys

Invalidiliitto osallistuu valtakunnalliseen Pieni ele -keräykseen valtakunnallisten vaalien yhteydessä. Yhdistykset voivat ilmoittautua mukaan keräykseen ja ansaita näin varoja itselleen.

Keräyskutsu Pieni ele -keräyksestä saapuu yhdistyksiin hyvissä ajoin ennen vaaleja Invalidiliitosta. Lisätietoja antaa järjestötyön suunnittelija Aapo Rantanen ja Pieni Ele -keräystoimisto: www.pieniele.fi

Pinssikeräys

Yhdistykset voivat hankkia varoja itselleen ja liitolle myymällä pinssejä. Myytäväksi voi valita kolmesti vuodessa vaihtuvan ajankohtaisen pinssilajitelman tai Mert Otsamon Invalidiliitolle suunnitteleman Piikki-pinssin. Yhdistyksen palkkio on 45 % kerätystä kokonaissummasta. Pinssejä voi tilata myytäväksi liiton varainhankinnasta sähköpostilla varainhankinta@invalidiliitto.fi tai puhelimitse 044 765 0510. 

 

Vinkkejä varainhankintaan webinaari tästä
Ohjeet webinaarin katsomiseen tästä.