Kokemuskouluttajat ja -asiantuntijat ovat tehtäväänsä koulutettuja pitkäaikaissairaita, vammaisia tai läheisiä, joka välittävät kokemustietoa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Kokemustieto syventää ammattilaisten osaamista ja tarjoaa kanavan asiakkaiden tarpeiden entistä parempaan tunnistamiseen. Kokemustoiminta voi olla sairastuneen tai läheisen kokemuksiin perustuvia puheenvuoroja eri näkökulmista. Se voi olla myös osallistumista sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin palveluiden käyttäjänä.

Invalidiliitto kouluttaa kokemuskouluttajia syksyllä Validia Kuntoutus Lahdessa. Maksuttomaan koulutukseen sisältyy kaksi viikonloppua 9.-10.9 ja 7.-8.10. sekä etukäteis- ja välitehtävät . Pätevöitymiseen kuuluu myös näytön antaminen koulutuksen jälkeen. Koulutuspäiviin sisältyy täysihoito (ruoat, majoitus, ohjelma) ja matkat.

Koulutukseen haetaan erillisellä hakemuksella ja hakijat haastatellaan puhelimitse. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Invalidiliiton jäsenyhdistysten jäsenille, joilla on jokin harvinainen sairaus/vamma ja/tai vaikeavammaisille jäsenille, jotka käyttävät pyörätuolia sekä heidän omaisilleen. Hakijoiden vammautumisesta tulee olla kulunut pari vuotta ja heidän tulee olla sinut oman vammansa ja elämäntilanteensa kanssa.   
 
Hae mukaan koulutukseen 18.8. mennessä! Lisätietoja ja hakemukset koulutussuunnittelija Auli Tynkkynen, auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi p. 040 7788 690.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kokemustoiminta

Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu vammainen, pitkäaikaissairas tai heidän läheisensä, joka välittää kokemustietoa eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille. Kokemustietoa hyödynnetään opetuksen lisäksi enenevässä määrin palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. He voivat olla mukana esimerkiksi työryhmissä, jossa kehitetään hoitopolkuja tai arvioidaan palveluja.

Koulutuksia ja tapahtumia

Invalidiliiton koulutuksen tavoitteena on edistää jäsenistön ja muiden fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa, lisätä tietoisuutta vammaisuudesta sekä tukea yhdistysten toimintaa. Tarjoamme kursseja, seminaareja, verkkokursseja, webinaareja ja tilauskoulutusta eri kohderyhmille. 

Toivoa tulevasta - harvinaissairas löytää kokemustiedon ja tuen vertaisilta

Uutinen 28.2.2017
Harvinaisten sairauksien päivää vietetään 28.2. Invalidiliitto panostaa harvinaista sairautta sairastavien vertaistukeen, koulutukseen ja tietoon, jotta kukaan ei jäisi harvinaisen sairautensa kanssa yksin.