Opiskelu

Työelämässä tarvitaan osaamista ja usein vielä myös tutkinto. Työelämässä painottuu kuitenkin yhä enemmän osaaminen. Työtehtävät ja työntekijät kohtaavat jo erilaisilla alustoilla ja digitaalinen sopiminen eli "mätsääminen" lisääntyy.

Ensimmäisen koulutuspaikan valinta ei yleensä ole se viimeinen eikä ratkaise työuraa loppuiäksi. Ammatillisella polulla tienhaaroineen kohtaa useimmiten valintatilanteita joskus omasta halusta, joskus pakon edessä. Aina voi valita uudestaan.

Erilaisia ammatillisia ja korkeakoulututkintoja on noin viisisataa eri aloilla. Samanlaisiin työtehtäviin voi päästä monen eri väylän kautta ja hyödyntää myös harrastuksissa hankittuja tietoja ja taitoja.

Vammaiselle henkilölle, erityistä tukea tarvitsevalle tai osatyökykyiselle henkilölle opiskelu voi järjestyä ammatillisena kuntoutuksena, jolloin opiskelujen ajan maksetaan kuntoutusrahaa. Alle 20-vuotiaalle voi Kela maksaa nuoren kuntoutusrahaa.

Eri opintovaihtoehdoista ja opiskelujen hakuinfoista lisätietoa sivustolla www.opintopolku.fi

Lisätietoa opiskelusta ammatillisena kuntoutuksena Kelan tai työeläkeyhtiön järjestämänä.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta sekä tutkintomuotoisesta uudelleenkoulutuksesta

Tarinoista voimaa -hanke

Invalidiliitto ry on mukana kehittämässä verkkopalvelua vammaisille korkeakouluopiskelijoille työelämään siirtymisen tueksi. 

Hankkeen tavoitteena on:

• tuottaa vammaisten työllistymistä koskevan tiedon uudenlainen esitystapa ja sitä hyödyntävä elämyksellinen verkkopalvelu
• nostaa esiin vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymiseen vaikuttavia avainkohtia
• tuottaa vertaistarinoita ja helposti ymmärrettävää asiatietoa työhön siirtymisen avainkohtiin
• tuoda vammainen ihminen esiin toimijana eikä kohteena
• laaja-alaistaa vammaisten ohjausvalmennuksessa käytettävää tietoa
• suunnitella ja toteuttaa ohjausalan voimaannuttavia valmennuksia
• parantaa vammaisjärjestöjen työllistämispalvelujen toimintaa ja korkeakoulujen opinto-ohjausta
• rakentaa vammaisjärjestöjen verkosto ja yhteistyön toimintamalli
• tarjota vammaisten henkilöiden työhön siirtymistä tukevaa tietoa valtakunnallisesti ja saavutettavasti
• osallistaa alan toimijoita ja kohderyhmiä

Opiskelijoiden lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluvat heidän vanhempansa, opinto-ohjaajat, alan vaihtoa suunnittelevat vammaiset ihmiset, työnantajat sekä vammaisjärjestöjen työllisyysneuvojat ja muut asiantuntijat. 

Hanketta hallinnoi Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+. Invalidiliiton lisäksi osatoteuttajina ovat Kynnys ry ja Hämeen ammattikorkeakoulu.  Mukana kehittämistyössä on myös mm. Näkövammaisten liitto ry,Turun yliopisto ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas). 

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö 1.8.2016 – 28.2.2019.

 

 

 

Ammattiopisto Spesia

Ammattiopisto Spesia on ammatillinen erityisoppilaitos, joka tarjoaa ammatillista erityisopetusta perustutkintoihin ja valmentavaa koulutusta yli 600 opiskelijalle. Oppilaitos tuottaa myös ammatilliseen erityisopetukseen liittyviä kehittämis-, ohjaus- ja tukipalveluita.