Työelämässä pysyminen

Työkyky ilmenee aina suhteessa työtehtävään. Vaikka toimintakyvyssäsi tapahtuu muutoksia, se ei välttämättä johda työkyvyn muutoksiin.

Työpaikan keinot ja mukautukset ovat ensisijaisia, kun sairastumisen tai vammautumisen jälkeen palaat töihin. Työnantajalla on myös motivaatio pitää sinut työelämässä, koska työkyvyttömyyseläkkeelle päästäminen voi tulla työnantajalle hyvinkin kalliiksi. 

Työpaikan keinoja työelämässä pysymiseen ovat

Työterveyshuolto on tärkeä kumppani mietittäessä työpaikan järjestelyjä. Työnantaja voi myös hakea työolosuhteiden järjestelytukea te-toimistosta.

Sosiaaliturva tukee sinua työhön paluussa. Sairauspäivärahalta voi palata töihin osasairauspäivärahan turvin lyhentämällä työaikaa. Myös työeläkeyhtiön ammatillinen kuntoutus voi turvata työssä pysymistä tai sinne palaamista. Määräaikainen työkyvyttömyyseläke eli kuntoutustuki tukee taloudellisesti sinä aikana, kun kuntoutustoimenpiteet kestävät.

Kun työkyky on pysyvästi alentunut, työeläkeyhtiö myöntää joko osatyökyvyttömyyseläkkeen tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen. Molempien eläkkeiden ohella on mahdollista jatkaa työn tekemistä osittain. Työeläkeyhtiö ilmoittaa eläkepäätöksessä ansaintarajan, jonka puitteissa työnteko on mahdollista. Työkyvyttömyyseläkkeen voi myös jättää lepäämään, jos ansiot nousevat yli ansaintarajan.

Lisätietoa työkyvystä ja työkykyisenä pysymisestä löytyy sivustolta www.tietyoelamaan.fi.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kannusteita työnteon lisäämiseksi työkyvyttömyyseläkkeellä

Invalidiliitto on lausunut sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän raportista (2017:32). Työryhmän raportti liittyy OTE-kärkihankkeen kannustinloukut -projektiin, jossa on selvitetty työnteon lisäämisen kannusteita työkyvyttömyyseläkkeellä.

Järjestöt sitoutuvat etsimään yhdessä ratkaisuja osatyökykyisten työllistymiseen

Työmarkkinakeskusjärjestöt sekä sote- ja vammaisjärjestöt ovat allekirjoittaneet julkilausuman, jossa ne sitoutuvat etsimään yhdessä ratkaisuja osatyökykyisten työmarkkina-aseman parantamiseen.